• Rekrutacja

     • Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów informuje, że w dniach

      od 05.04.2022r. do 12.04.2022r.

      po zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane.

      Potwierdzenie_woli_Chrzanow_-2.pdf

       


      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie informuje, że dysponuje 26 wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych.

      Wnioski można składać poprzez stronę internetową: https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow

       


      Zasady_rekrutacji_do_przedszkola oddziałów_przedszkolnych_2022

       

       


      Rodzice, opiekunowie, wychowawcy

       

      Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie składają na kolejny rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,  w  tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,   w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego  w roku 2022.

      Deklaracje będą wydawać i przyjmować wypełnione wychowawcy

      od 14 lutego do 20 lutego 2022r

      ( niezłożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację  z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.)


      Ogłoszenie

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

      im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywać się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej  

      od 21 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

      Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.


       

      Pliki do pobrania

       

      Zarzadzenie_Burmistrza_-_terminy_rekrutacji_do_PS_i_OP.pdf

       

      Deklaracja_o_kontynuowaniu_wych_przedsz_w_SP8_na_2022-2023.pdf