• Stypendia

    • Stypendium Św. Mikołaja

    • Przypominamy o terminie składania wniosków uczniów ubiegających się o w/w stypendium-do 19 września 2020 (wniosek można zostawić na portierni szkoły).

     Podstawowe kryterium:
     -dochód miesięczny nie wyższy niż 1500 netto na członka rodziny
     -średnia ocen w roku poprzednim min. 4,4
     -zaangażowanie i aktywność społeczna
     -osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

     Informacji udziela szkolny koordynator p. Edyta Szczurek

     załączniki do pobrania

     Kryteria_przyznawania_Stypendiow.pdf

     Zal.2_Zasady_dochod_SSM_2020.2021.pdf

     Zal.3_Wniosek_SSM_rok_szkolny_2020.2021.pdf