• Dyżur wakacyjny

    • 2024

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO w roku 2024

      

      

     Rodzice dziecka zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną umowę  o świadczenie usług cateringowych  z dostawcą żywienia oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego.

      

     Umowa dostępna na stronie internetowej szkoły  oraz na portierni szkoły/oddziałów przedszkolnych.

     Umowa_PP_wakacje_dyzur_2024-1.pdf

      

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2024

      

                          w  Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      

     W dniach od  01 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r.  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie  będzie pełniła dyżur wakacyjny.

      

     Rekrutacja  na dyżur wakacyjny obejmuje wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

      

     Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 03.06.2024r. do 07.06.2024r. do godz. 14:00 w placówkach, które będą pełniły dyżur.

      

     Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania ze strony internetowej wybranej placówki):

      

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny (WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2024.pdf)
     2. Oświadczenie w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny  (załącznik do wniosku)  (oswiadczenia-rodzicow-2024-1.pdf)

      

     Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny

      

     Korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi szkoły. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki . Szczegółowa organizacja pracy oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy na świadczenie usług związanych z całodziennym wyżywieniem zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

      

     O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do szkoły  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.06.2024 r. drogą mailową lub telefonicznie.

      

     Dyzury_OP_2024.pdf

     korekta_dyzurow_PS_2024.pdf

     WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2024.pdf

     oswiadczenia-rodzicow-2024-1.pdf

      

     2023

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2023

     w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO w roku 2023

     Rodzice dziecka zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług cateringowych z dostawcą żywienia oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego.

     Umowa dostępna na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny oraz na portierni szkoły/oddziałów przedszkolnych.

      

     Umowa_PP_wakacje_dyzur_2023.pdf

      

      

      

     Rodzice dziecka zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług cateringowych z dostawcą żywienia oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego.

      

     Umowa dostępna na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny oraz na portierni szkoły/oddziałów przedszkolnych.

      

      

     W dniach od 14 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie będzie pełniła dyżur wakacyjny.

      

     Rekrutacja na dyżur wakacyjny obejmuje wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

      

     Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 01.06.2023r. do 07.06.2023r. do godz. 14:00 w placówkach, które będą pełniły dyżur.

      

     Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania ze strony internetowej wybranej placówki):

      

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny

      

     2. Oświadczenie w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny (załącznik do wniosku)

      

     Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny

      

     Korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi szkoły. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki . Szczegółowa organizacja pracy oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług cateringowych zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

      

     O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do szkoły na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.06.2023 r. drogą mailową lub telefonicznie.

      

      

     Dyrektor szkoły

      

     WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2023.pdf

     oswiadczenia-rodzicow-2023.pdf

     dyzury_2023_SP.pdf

     dyzury_2023.pdf

      

      

      

      

      

      

     2022

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO w roku 2022

      

     Rodzice dziecka zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną umowę  o świadczenie usług cateringowych  z dostawcą żywienia oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego.

     Umowa_PP_wakacje_dyżur_2022.

      


      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2022

     w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     W dniach od  01 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie  będzie pełniło /a dyżur wakacyjny.

      

     Rekrutacja  na dyżur wakacyjny obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

      

     Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 06.06.2022r. do 15.06.2022r. do godz. 14:00, do skrzynki znajdującej się przy wejściu do oddziałów przedszkolnych / szkoły.

      

     Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW:

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny   
     2. Oświadczeń w celu przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny (załącznik do wniosku)

      

     Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny

      

     Korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi szkoły. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
     z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki .
     Szczegółowa organizacja pracy oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług cateringowych zawartej pomiędzy rodzicami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

      

     O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 24.06.2022 r. (piątek) drogą mailową lub telefonicznie.

      

     Szanowni Rodzice!

     Podejmując decyzję o korzystaniu przez Wasze dziecko z zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej podczas dyżuru wakacyjnego musicie uwzględnić, że znajdujemy się nadal w okresie epidemii
     i pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych podczas przebywania Waszego dziecka na terenie placówki może zdarzyć się sytuacja, że dojdzie do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, jak również może dojść do przeniesienia się zakażenia na inne osoby, w tym członków Waszej najbliższej rodziny.

     Niemniej jednak zapewniam, że dołożymy starań, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

     Dyrektor szkoły

     Jadwiga Banasik

     Pliki do pobrania

     dyzury_2022_i_2023.pdf

     WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2022.pdf

     oswiadczenia-rodzicow-2022.pdf