• Aktualności

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO w roku 2024

      

      

     Rodzice dziecka zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną umowę  o świadczenie usług cateringowych  z dostawcą żywienia oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego.

      

     Umowa dostępna na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny  oraz na portierni szkoły/oddziałów przedszkolnych.

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2024

      

                          w  Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      

     W dniach od  01 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r.  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie  będzie pełniła dyżur wakacyjny.

      

     Rekrutacja  na dyżur wakacyjny obejmuje wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

      

     Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 03.06.2024r. do 07.06.2024r. do godz. 14:00 w placówkach, które będą pełniły dyżur.

      

     Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania ze strony internetowej wybranej placówki):

      

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny (WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2024.pdf)
     2. Oświadczenie w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny  (załącznik do wniosku)  ( oswiadczenia-rodzicow-2024-1.pdf)

      

     Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny

      

     Korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi szkoły. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki . Szczegółowa organizacja pracy oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy na świadczenie usług związanych z całodziennym wyżywieniem zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

      

     O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do szkoły  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.06.2024 r. drogą mailową lub telefonicznie.

      

     DYŻURY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 2024

     DYŻUR

     Nazwa placówki

     01.07. -19.07.2024 r.

     Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie

     Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie

     Przedszkole Samorządowe im św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

     oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie

     22.07. - 09.08.2024 r.

     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie

     Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie

     Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie

     12.08. - 30.08.2024 r.

     Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

     Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie

     Przedszkole Samorządowe w Płazie

     oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

     oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach

     Ogłoszenie

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się   za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej  

     od 19 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r.

     Wnioski można składać poprzez stronę internetową: https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow

     Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną ogłoszone na tablicy

     ogłoszeń i stronie internetowej   szkoły:  sp8chrzanow.edu.org, w  zakładce                            

      SZKOŁA  ->  Odziały przedszkolne  ->  Rekrutacja

      

      

     Ogłoszenie !

     Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8  z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów  w Chrzanowie składają na kolejny rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,  w  tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,   w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego  w roku 2024.

     Deklaracje będą wydawać i przyjmować wypełnione wychowawcy

     od 12 lutego do 18  lutego 2024r

     ( niezłożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację  z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.)

      

      
      

                                                                                             

                                                                                           

      

     OGŁASZAMY WYNIKI KONKURSU NA

     NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

     Na konkurs wpłynęło 12 prac wykonanych przez dzieci i rodziców.

     Wszystkie prace były piękne i oryginalne.

      Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość.

     Podziękowania kierujemy również do rodziców za zaangażowanie i współpracę.

      

     Laureaci konkursu:

      

     I MIEJSCE – Marcel Dubaj

     II MIEJSCE – Miłosz Antos

     III MIEJSCE – Jakub Knapik

     III MIEJSCE – Zuzanna Soja

     WYRÓŻNIENIE – Jan Jołkowicz

     WYRÓŻNIENIE – Malwina Taborska

     WYRÓŻNIENIE – Wojciech Siewniak

     WYRÓŻNIENIE – Marta Siewniak

     WYRÓŻNIENIE – Kornelia Sęk

     WYRÓŻNIENIE – Filip Sroka

     WYRÓŻNIENIE – Kacper Kurdziel

     WYRÓŻNIENIE – Oliwia Sidełko

      

     Ze świątecznymi pozdrowieniami

     organizatorki konkursu

     Paulina Pluta i Paulina Głogowska

      

                   

      

     KONKURS PLASTYCZNY                 

     „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

       

     Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych do udziału  
     w konkursie plastycznym

     „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”.

      

     Przewidziano nagrody dla zdobywców I, II, III miejsca oraz dyplomy i drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

      

     Zachęcamy do licznego udziału

      

     Bombki choinkowe - ręcznie robione, malowane i zdobione | Lmax.plBombki choinkowe - ręcznie robione, malowane i zdobione | Lmax.plBombki choinkowe - ręcznie robione, malowane i zdobione | Lmax.plBombki choinkowe - ręcznie robione, malowane i zdobione | Lmax.plBombki choinkowe - ręcznie robione, malowane i zdobione | Lmax.pl

     Organizatorzy konkursu: Paulina Pluta

                                                 Paulina Głogowska

      

      

     NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY!

     Organizatorzy konkursu:

     p. Paulina Pluta

     p. Paulina Głogowska

      

     Cele konkursu:

     • edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
     • kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
     • rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
     • kształtowanie wyobraźni plastycznej,
     • rozwijanie zdolności manualnych.

      

     Regulamin konkursu:

     • Konkurs kierowany jest do wszystkich przedszkolaków z Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
     • Stroiki powinny być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.
     • Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie, którymi można udekorować świąteczny stół.
     • Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy. Stroiki należy dostarczyć do dnia  08.12.2023r. do  organizatorów.
     • Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów wyłoni zwycięzców konkursu.
      Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
     • Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność kompozycji, estetykę wykonania.
     • Prace przechodzą na własność organizatorów.
     • Wyłonione i nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Bombki choinkowe - ręcznie robione, malowane i zdobione | Lmax.pl

      

     7 listopada Kornelia Sęk z grupy "Jeżyki" wzięła udział w konkursie folklorystycznym "Bosa Nóżka" śpiewając piękne kołysanki "Tą Dorotka..." oraz "Idzie niebo ciemną nocą". 

      

      

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2023

     w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      

      

     W dniach od 14 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie będzie pełniła dyżur wakacyjny.

      

     Rekrutacja na dyżur wakacyjny obejmuje wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

      

     Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 01.06.2023r. do 07.06.2023r. do godz. 14:00 w placówkach, które będą pełniły dyżur.

      

     Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania ze strony internetowej wybranej placówki):

      

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny

      

     2. Oświadczenie w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny (załącznik do wniosku)

      

     Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny

      

      

     Korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi szkoły. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki . Szczegółowa organizacja pracy oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług cateringowych zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

      

     O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do szkoły na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.06.2023 r. drogą mailową lub telefonicznie.

      

      

     Dyrektor szkoły

      

     WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny_2023.pdf

     oswiadczenia-rodzicow-2023.pdf

     dyzury_2023_SP.pdf

     dyzury_2023.pdf

      

      

     Wyniki konkursu plastycznego "Kartka wielkanocna"

     Z przyjemnością informuję, że zostali wyłonieni laureaci przedszkolnego konkursu plastycznego "Kartka wielkanocna". Dostarczono do oddziałów przedszkolnych 17 prac konkursowych.

     Wyniki:

     I miejsce – Anita Soja

     II miejsce – Kamil Strecker

     III miejsce – Mikołaj Sambor

     Wyróżnienie otrzymali:

     Liliana Jeleń

     Julia Żółcińska

     Lena Zborowska

     GRATULUJEMY!!!

     W konkursie nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy!

      Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wyobraźni twórczej! 

     Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oddziałów przedszkolnych za pomoc i ufundowanie upominków.   

                                     Koordynator konkursu: Paulina Pluta

       

      

     Ogłoszenie

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej  

     od 20 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r.

     Wnioski można składać poprzez stronę internetową: https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow

     Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły: sp8chrzanow.edu.org,  w  zakładce                                     
      SZKOŁA  ->  Odziały przedszkolne  ->  Rekrutacja

      


     Ogłoszenie !

      

     Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów  w Chrzanowie składają na kolejny rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,  w  tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,   w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego  w roku 2023.

     Deklaracje będą wydawać i przyjmować wypełnione wychowawcy

     od 13 lutego do 19  lutego 2023r

     ( niezłożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację  z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.)

      


     Regulamin elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 8
     z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

     Regulamin_elektronicznego_systemu_ewidencji_czasu_pobytu_dziecka_w_oddziale_przedszkolnym.doc


     Szanowni Rodzice!

     Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów

     przedszkolnych na zebranie, które odbędzie się

     08.11.2022r. ( wtorek)  o godz. 17:30.

     Każda grupa w swojej sali.

      

      

     Wychowawcy grup.


     PLAN PRACY ODDZIAŁÓW

     PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     Plan_pracy_OP_2022-2023_(1).doc


      

      


     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO w roku 2022

      

     Rodzice dziecka zobowiązani są dostarczyć wypełnioną i podpisaną umowę  o świadczenie usług cateringowych z dostawcą żywienia oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie w pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego.

     Umowa dostępna na stronie internetowej szkoły https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny  oraz na portierni szkoły/oddziałów przedszkolnych.

      


     INFORMACJA DLA RODZICÓW

     DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2022

      

     w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      

     W dniach od  01 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie  będzie pełniło /a dyżur wakacyjny.

      

     Rekrutacja  na dyżur wakacyjny obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

      

     Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 06.06.2022r. do 15.06.2022r. do godz. 14:00, do skrzynki znajdującej się przy wejściu do oddziałów przedszkolnych / szkoły.

      

     Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW:

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny   
     2. Oświadczeń w celu przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny (załącznik do wniosku)

      

     Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej https://sp8chrzanow.edupage.org/a/dyzur-wakacyjny

      


     Wyniki konkursu plastycznego "Polskie symbole narodowe"

     Z przyjemnością informuję, że zostali wyłonieni laureaci przedszkolnego konkursu plastycznego "Polskie symbole narodowe". Dostarczono do oddziałów przedszkolnych 28 prac konkursowych.

     Wyniki:

     I miejsce – Maria Chlipała

     II miejsce – Aniela Duda

     III miejsce - Aleksandra Strecker

     Galeria prac I,II,III- go miejsca

      

     Wyróżnienia: 

     - Stanisław Celarek                                             

     - Kornelia Sęk                                            -

     - Liliana Jeleń

     Galeria prac wyróżnionych

       

     GRATULUJEMY!!!

     W konkursie nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy! Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wyobraźni twórczej!  Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oddziałów przedszkolnych za pomoc i ufundowanie upominków.   

                                     Koordynator konkursu: Paulina Głogowska

     Galeria prac konkursowych

      


     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że w dniu 10.05.2022r. (wtorek) o godz. 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami w każdej z grup.

     Grupa „Misie” – sala 2b

     Grupa „Pszczółki” – sala 7b

     Grupa „Jeżyki” – sala 4b

     Grupa „Żabki” – sala 06b

     Grupa „Biedronki” – sala 08b

     Serdecznie zapraszamy.


     KONKURS PLASTYCZNY

     ,,POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”

     UWAGA KONKURS ! ! !

     Serdecznie zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych do udziału
     w konkursie plastycznym ,,Polskie symbole narodowe.” Zbliżają się ważne święta - Uchwalenie Konstytucji 3 maja,
     a także Święto Flagi, stąd warto wspomnieć na polskie symbole narodowe.

     Intencją organizatora konkursu jest uwrażliwienie dzieci na wartości patriotyczno-narodowe, wzbudzanie uczuć patriotycznych i narodowej dumy, a także tworzenie okazji do działalności plastycznej związanej
     z symboliką narodową.

     Zachęcamy do licznego udziału w konkursie.

      

     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POLSKIE SYMBOLE NARODOWE"

     1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie. Oddziały przedszkolne. 

     2. Koordynator konkursu: Paulina Głogowska

     3. Cele konkursu:

     - uwrażliwienie na wartości patriotyczno-narodowe,

     - wzbudzenie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy,

     - stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej  z symboliką narodową,

     - rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

     4. Przedmiot konkursu:

     Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice o tematyce związanej z symbolami: godło Polski, flaga biało-czerwona, hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego.”

     5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

     6. Uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie.

     7. Format pracy: A4

     8. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane ( tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, grupa).

     9. Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność przekazu treści, estetyka.

     10. Konkurs trwa od 19.04.2022r. do 29.04.2022r. - prace należy dostarczyć do wychowawców swoich grup.

     11. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8
     z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.


     „Ten świat potrzebuje nowego rodzaju armii - armii życzliwości.” /Cleveland Amory/ -

     Podsumowanie pierwszych tygodni zbiórki na rzecz Ukrainy

     Serdecznie dziękujemy za okazaną dobroć i wsparcie, wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy.

     Z radością obserwujemy jak każdego dnia karton ustawiony przy wejściu do naszych oddziałów przedszkolnych zapełnia się darami. Jednocześnie pragniemy poinformować, że przy współpracy z grupą wolontariuszy oraz koordynatorką akcji na terenie Szkoły – p. Darwina Matuszczak, są wszystkie dary są systematycznie segregowane i przekazywane potrzebującym. Część z nich trafiła już do mieszkańców Ivano-Frankiwska – miasta partnerskiego w Ukrainie, pozostałe do chrzanowskiego punktu zbiórki, z którego korzystają ukraińskie rodziny przybywające do Chrzanowa.

     Jednocześnie informujemy, że zbiórka wciąż trwa, a lista potrzeb jest na bieżąco aktualizowana poprzez plakaty znajdujące się przy wejściu do oddziałów przedszkolnych. Obecnie największą potrzebą są artykuły szkolne i kolorowanki dla przybywających do nas dzieci, które w brutalny sposób zostały pozbawione podstawowego poczucia bezpieczeństwa i które muszą odnaleźć się w nowej, obcej im rzeczywistości.

     Zachęcamy także do udziału w akcji solidarnościowej „1000 żurawi o pokój w Ukrainie” – szczegóły na facebooku Szkoły (#1000zurawi_ukraina).

     Dziękujemy za wspieranie naszych działań a także przykład życzliwości, dobroci i solidarności, który dajecie Państwo swoim dzieciom! Taka postawa z pewnością przyczyni się do tego, że Wasze Dzieci będą pełne empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Dziękujemy!

      

     Koordynatorki akcji Natalia Dulowska

     Natalia Szczurek

     Darwina Matuszczak


     Akcja "1000 żurawi o pokój w Ukrainie" została zainspirowana legendą japońską wedle której temu, kto złoży 1000 papierowych ptaków spełni się życzenie. Wraz z moimi podopiecznymi postanowiliśmy podjąć takie wyzwanie z intencją i życzeniem pokoju u naszych sąsiadów. Ponieważ 1000 to ogromna liczba, także dla przedszkolnych małych dłoni, postanowiliśmy zaprosić do działania naszych starszych kolegów z naszej szkoły, a także inne przedszkola i szkoły w naszej gminie, instytucje i organizacje pracujące z dziećmi na co dzień. Zapraszamy też wszystkie osoby prywatne i grupy osób, związane ze środowiskami edukacyjnymi i wychowawczymi, nawet z najodleglejszych zakątków Polski i świata, którym spodoba się nasz pomysł do zaangażowania się! Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego!

      

     Krok 1. Wykonaj ze swoimi podopiecznymi (lub prywatnymi dziećmi) żurawia (opcjonalnie, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci - gołąbka) klasyczną metodą origami. Pamiętaj, by był on w kolorach narodowych Ukrainy - niebieski lub żółty. Jeśli pracujesz z większą grupą zadbaj o to, by część podopiecznych wykonała ptaszka żółtego, a druga - niebieskiego. Pomocne mogą okazać się tutoriale:

     Origami - Żuraw - YouTube

     Origami Dove of Peace - YouTube

      

     Krok 2. Zdjęcie wrzuć na swój profil bądź instytucji, w której pracujesz z hasztagiem #1000zurawi_ukraina (#1000cranes_4ukraine).Opcjonalnie możesz dołączyć krótki opis lub hasło np. Peace in the world. Możesz także krótko opisać na czym polega akcja i zaprosić do niej swoich znajomych nauczycieli, wychowawców, instruktorów, animatorów.

      

     Krok 3. Wyślij maila na adres 1000zurawi.ukraina@gmail.com z informacją, kiedy, kto i ile żurawi wykonał. Informacja ta pomoże monitorować zasięg akcji.

      

     Krok 4 (dobrowolny). Wykonane żurawie dostarcz osobiście lub przesyłką pocztową do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie. Wierzę, że gdy uda się zebrać ich 1000 (mile widziane też wszelkie wielokrotności tej liczby) "pofruną" one dalej, w miarę możliwości w świat, by nieść przesłanie pokoju!

      

     Krok 5 (dobrowolny, ale stanowiący symboliczne i realne wsparcie). Za każdego wykonanego żurawia wpłać symboliczną złotówkę na rzecz dzieci cierpiących w wyniku wojny. Skarbonki założono specjalnie na potrzeby akcji oraz podpięto je do zweryfikowanych zbiórek na portalu siepomaga:

     Skarbonka 1000zurawi_ukraina | Siepomaga.pl lub Skarbonka 1000cranes_4ukraine | Siepomaga.pl

      

     Tyle! To takie proste! Wierzę, że wspólnie możemy zrobić coś dobrego w tej sprawie.

      

     Zapraszam, jeśli masz ochotę, a idea akcji jest Ci bliska zaangażuj się w nią indywidualnie lub ze swoimi podopiecznymi!

     Informację o akcji możesz posłać dalej w świat do bliskich ci znajomych i środowisk z zaproszeniem do wspólnego działania!

     Wszelkie pytania można kierować na podanego powyżej maila 1000zurawi.ukraina@gmail.com


     Solidarni z Ukrainą!

     W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na poniższych plakatach oraz wsparcie działań pomocowych organizowanych w naszej gminie. Za okazane serce dziękujemy! 

     Otaczamy też dobrym słowem wszystkich naszych podopiecznych narodowości ukraińskiej i ich rodziny. W razie potrzeby służymy wsparciem i pomocą. W tym celu prosimy o kontakt z wychowawcą.

      

     Jednocześnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych przedszkolaków zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. Mogą okazać się one pomocne, by przygotować się do rozmów z dziećmi na ten trudny temat, jakim niewątpliwie jest wojna i jej konsekwencje. Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? – Dziecięca psychologia (dzieciecapsychologia.pl) Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? – Magazyn Kosmos dla dorosłych (kosmosdladoroslych.pl) Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? (dziecisawazne.pl)

      


      


     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2022r. wychowawcy poszczególnych grup w godzinach od 17:30-19:00 będą pełnili dyżur telefoniczny.

     Dyżur pełnią następujący nauczyciele:

     Monika Antończyk

     Paulina Głogowska

     Natalia Szczurek

     Natalia Dulowska

     Paulina Jamrozik

     Jolanta Zygmunt

     Paulina Pluta

     Joanna Wawros

     Marzena Mocniak


     Szanowni Rodzice!

     W naszej Szkole realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

     Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

     czytelnictwo-artykul-www.pdf

      


     POLSKA MOJA OJCZYZNA

      11 listopada to biało-czerwona data i moment, kiedy w przedszkolu przede wszystkim skupiamy się na kształtowaniu postaw patriotycznych, przywiązania do kraju pochodzenia, poczucia przynależności, świadomości patriotycznej oraz szacunku, a także rozwijamy wiedzę historyczną oraz geograficzną.

               

              

               received_468565957911049.mp4


     Szanowni Państwo, 

     Informujemy, że w dniu 09 listopada 2021r. wychowawcy poszczególnych grup w godzinach od 17:30-19:00 będą pełnili dyżur telefoniczny. 

     Dyżur pełnią następujący nauczyciele: 

     Monika Antończyk

     Paulina Głogowska 

     Paulina Jamrozik

     Natalia Szczurek 

     Natalia Dulowska 

     Marzena Mocniak

     Jolanta Zygmunt 

     Joanna Wawros 

      


     Tubki po kleju zbieramy,
     tak o przyrodę dbamy!

     Zapewne wielu naszych przedszkolaków spędza w swoich domach czas w sposób twórczy. Działania plastyczne  i manualne z wykorzystaniem różnych materiałów to bowiem wspaniały pomysł na wspólne, rodzinne i rozwijające spędzenie czasu wolnego.
     Zachęcamy więc do włączenia się w akcję ekologiczną prowadzoną w naszych Oddziałach Przedszkolnych, polegającą na zbieraniu pustych opakowań (dowolnej wielkości) po klejach firmy AMOS. Puste tubki prosimy wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się przy wejściu do oddziałów przedszkolnych. Szczegóły na plakacie.

     Dziękujemy za wsparcie naszych działań!

     Koordynatorki akcji
     Natalia Szczurek, Natalia Dulowska


                           


     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że w dniu 31.08.2021r. (wtorek) o godz. 17:00 na dużej sali gimnastycznej (wejście od strony bieżni) odbędzie się spotkanie informacyjne z ajentem zapewniającym wyżywienie dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych. Bezpośrednio po nim zapraszamy na zebrania z wychowawcami grup, które odbędą się w salach oddziałów przedszkolnych.

     Jednocześnie przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym. Jedno dziecko może być reprezentowane przez jednego rodzica, który jest zobowiązany do posiadania maseczki ochronnej.

     Serdecznie zapraszamy


     XI Chrzanowski Maraton Czytania Dzieciom organizowany w ramach jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

      

     Zapraszamy do obejrzenia filmu, który grupa III stworzyła w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Czytania Dzieciom przebiegającego pod hasłem "Lubimy czytać polskich autorów!'. 

     Maraton Czytania Dzieciom


     Wyniki konkursu plastycznego "Malowane wiersze Jana Brzechwy"

     Z przyjemnością informujemy, że wyłoniliśmy laureatów przedszkolnego konkursu plastycznego "Malowane wiersze Jana Brzechwy". Dostarczono do oddziałów przedszkolnych 34 prace konkursowe. Wyróżnienie otrzymały:  

     - Maja lllukiewicz,                                                

     - Aleksandra Jakóbik,                                            -

     - Karolina Jędrzejczyk,                                          

     - Lena Pawlik,                                                        

     - Pola Pietrzyk,                                                      

     - Kornelia Sęk.                                                      

     W konkursie nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy! Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wyobraźni twórczej!  Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oddziałów przedszkolnych za pomoc i ufundowanie upominków.                                 

         Organizatorzy konkursu: Paulina Głogowska, Natalia Dulowska

     Galeria prac konkursowych:         

                  


     Szanowni Państwo, 

     Informujemy, że w dniu 04 maja 2021r. wychowawcy poszczególnych grup w godzinach od 17:30-19:00 będą pełnili dyżur telefoniczny. 

     Dyżur pełnią następujący nauczyciele: 

     Anna Duda 

     Paulina Głogowska 

     Natalia Szczurek 

     Natalia Dulowska 

     Paulina Ziembińska 

     Jolanta Zygmunt 

     Paulina Pluta 

     Joanna Wawros 

     Dominika Lisowska 


     Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów
     PRZYJĘTYCH oraz NIEPRZYJĘTYCH
     do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

     Lista_przyjetych.pdf

     Lista_nieprzyjetych.pdf


     Chrzanów, 16.04.2021r. 

     Szanowni Rodzice! 

     Informuję, iż w piątek 16.04.2021r. o godz.16.01 przedstawiciel Firmy dostarczającej posiłki dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych poinformował mnie o zmianie decyzji dotyczącej dostarczania posiłków. W związku z tym wyżywienie dzieciom będzie zapewniała  Firma, która robiła to dotychczas i z którą macie Państwo podpisaną umowę. 

     Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco poprzez wychowawców grup oraz stronę internetową szkoły. 

     Dyrekcja szkoły 


     Szanowni Rodzice

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie informuje, że od poniedziałku 19 kwietnia 2021 dzieci z oddziałów przedszkolnych będą uczestniczyły w zajęciach na terenie szkoły.

     W związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez Najemcę oraz pozyskaniem informacji, że posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zostaną zabezpieczone do piątku 16.04.2021r, dyrektor szkoły informuje, że od poniedziałku 19.04.2021r. wyżywienie w oddziałach przedszkolnych będzie zapewniała inna firma. Koszt wyżywienia pozostaje bez zmian (13zł/dziecko).

     Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco poprzez wychowawców grup, stronę internetową szkoły


     Rodzice, opiekunowie, wychowawcy

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów informuję, że w dniach

     od 15.04.2021r. do 22.04.2021r.

     po zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola/ oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane.

     lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     Potwierdzenie_woli_przyjecia_do_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.pdf


     Czasowe ograniczenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

     Informuję, iż  zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W każdym dniu nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przekazywali poprzez stronę internetową szkoły, zakładka Szkoła/Oddziały przedszkolne/Aktualności, materiały edukacyjne dla dzieci.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, na wniosek rodziców, zostaną zorganizowane zajęcia w oddziale przedszkolnym wyłącznie dla:

     1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

     2) dzieci, których rodzice:

     a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

     b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

     c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

     d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

     e) wykonują działania ratownicze,

     f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

     g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

     h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

     i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

     j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

     k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

     Wniosek do pobrania znajduje się poniżej. Rodzice dziecka, którzy składają wniosek o zorganizowanie zajęć w oddziale przedszkolnym zobowiązani są również do wypełnienia oświadczenia o korzystaniu z wyżywienia przez dziecko w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Druki można również pobrać w szkole.

     Jadwiga Banasik

     Dyrektor szkoły

     1. Wniosek o zorganizowanie zajęć w oddziale przedszkolnym - dla dzieci rodziców uprawnionych – j.w.

     wniosek__oddz._przedszkolny.doc

      

     2. Wniosek o zorganizowanie zajęć w oddziale przedszkolnym - dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     wniosek_-_oddz._przedszkol._dziecko_z_orzeczeniem_o_niepelnosprawnosci.doc

      

     3. Oświadczenie rodzica w sprawie korzystania z wyżywienia przez dziecko w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziału przedszkolnego

     Oswiadczenie_-korzystanie_z__wyzywienia_w_okresie__zawieszenia_zajec_w_OP.docx

      


     Wspólnie zadbajmy o zdrowie i kondycję dzieci!

     Drodzy Rodzice,

     aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, ale i kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym.

     Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne.

     Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line.

     Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

     Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/ , a jego wypełnienie powinno zająć około 15 minut. Kwestionariusz będzie czynny do 07.04.2021 r.

     Dziękujemy za pomoc!


     Zobacz obraz źródłowy

     REKRUTACJA     Szanowni Państwo,

     19 marca nasze oddziały przedszkolne uczestniczą w ŚWIATOWYM DNIU ZESPOŁU DOWNA.

     W związku z tym prosimy aby każde dziecko miało w tym dniu nałożone dwie różne skarpetki.

     Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

     Z poważaniem,

     nauczyciele oddziałów przedszkolnych


     WIELKA zbiórka  

     dla schroniska! 

     Oddziały Przedszkolne serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zbiórce darów dla podopiecznych

     SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

      W OŚWIĘCIMIU 

     Zbiórka będzie organizowana w dniach od 23.02.2021 do 12.03.2021 

     Dary prosimy zostawiać w wiatrołapie w oznaczonym pojemniku. 

     Co zbieramy????  

     - koce używane 

     - stare ręczniki  

     - nieużywana pościel 

     - zabawki  

     - smakołyki  

     - obroże 

     - smycze 

     - miski 

     - żwirek dla kota 

     - kuwety 

     Jeśli chcą Państwo  przekazać karmy, prosimy by były to karmy dobrej jakości tj zawierające min 20% mięsa. 

     Np. Brit, Royal, Canin, Eukanuba, Arion, Animonda, Josera, Purina, Ferringa, Rocco, Sheba. 


     Ogłoszenie

     Rodzice, opiekunowie, wychowawcy

     Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie składają na kolejny rok szkolny 2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w roku 2021.

     Deklaracje będą wydawać i przyjmować wypełnione wychowawcy

     od 22 lutego do 26 lutego 2021r.

     niezłożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.)

     Wnioski o przyjęcie od 01.09.2021r. nowych dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmujemy od 1 marca do 26 marca 2021r.

     (szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły)

     Deklaracja plik do pobrania

     Deklaracja_o_kontynuowaniu_wych_przedsz_w_SP_na_2021-2022

      

           Dzień Babci i Dziadka

     Lubię z Babcią piec serniczek.

     Z Dziadkiem grę w warcaby ćwiczę.

     Babcia opowiada baśnie,

     Dziadek majsterkuje właśnie.

     Czas z Dziadkami jest wspaniały.

     Kocham Dziadków sercem całym!

     Wasze wnuczęta składają najserdeczniejsze życzenia!

     Informujemy, że we wszystkich grupach trwają przygotowania do występów artystycznych, które już niebawem pojawią się w formie online. Zachęcamy śledzić zakładki poszczególnych grup. 


     Szanowni Państwo,

     Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2021 wychowawcy poszczególnych grup w godzinach od 17:30-19:00 będą pełnili dyżur telefoniczny.

     Dyżur pełnią następujący nauczyciele:

     Anna Duda

     Monika Antończyk

     Paulina Głogowska

     Natalia Szczurek

     Natalia Dulowska

     Paulina Ziembińska

     Jolanta Zygmunt

     Paulina Pluta

     Joanna Wawros

     Dominika Lisowska


     Ferie zimowe w Oddziałach Przedszkolnych 

     W czasie dyżuru opiekuńczego w naszych Oddziałach Przedszkolnych dzieci wspaniale się bawiły. Nie zabrakło zabaw ruchowych, muzycznych i aktywności plastycznych inspirowanych tematyką zimową… 

     Na koniec ferii spadł (nareszcie!) długo wyczekiwany przez dzieci śnieg! Ubrani w grube kombinezony i ciepłe rękawiczki z wielką radością zrobiliśmy więc „buch, w śnieżny puch”! Nie zabrakło typowych zimowych aktywności, takich jak rzut śnieżką, lepienie bałwana czy robienie aniołków na śniegu! 

     Mamy nadzieję, że to nie ostatni śnieg tej zimy i po powrocie do przedszkola wszystkie dzieci będą mogły cieszyć się jeszcze białym szaleństwem! Pamiętajmy więc o codziennym, właściwym stroju, dostosowanym do aktualnych warunków atmosferycznych!  

                           


     „Opowieść gwiazdki…” czyli tegoroczne Przedszkolne Kolędowanie

     W dniach 16-17 grudnia 2020 r. „Misie” zaprezentowały społeczności przedszkolnej efekt swoich kilkutygodniowych przygotowań. Dzieci - uczniowie gwiezdnej szkoły, wprowadziły swoich kolegów, koleżanki, nauczycieli, pracowników obsługi oraz zaproszonych gości – Dyrekcję oraz nauczycieli specjalistów w świąteczny nastrój.

     Grupa jasełkowo-kolędowa przygotowała krótkie przedstawienie o tematyce świątecznej. Dzieci pięknie recytowały wiersze przybliżając przedszkolnej społeczności historię Bożego Narodzenia, w której niezwykłe znaczenie odegrała właśnie tytułowa gwiazda. W naszym przedstawieniu nie zabrakło także elementów muzycznych – autorskiego tańca, piosenek świątecznych oraz tradycyjnych polskich kolęd. Naszą salę przez dwa dni wypełniał głośny i radosny śpiew, do którego ochoczo włączali się koledzy z innych grup i zaproszeni goście, oznajmiając przechodzących w pobliżu budynku oddziałów przedszkolnych ludziom, że już za kilka dni rozpocznie się Boże Narodzenie.

     Był to niezwykle intensywny czas dla naszych Misiaczków, bowiem ze względu na aktualną sytuację epidemiczną nie mogliśmy się zgromadzić wszyscy razem, lecz zagraliśmy aż 5 przedstawień. Mimo zmęczenia dzieci stanęły na wysokości zadania, niczym profesjonalni aktorzy. Niestety efektu naszej pracy nie mogli zobaczyć Rodzice, którym również chcemy podziękować za pracę wykonaną w domu – utrwalanie tekstów wierszyków i melodii kolęd. Toteż z wielką radością dzielimy się z Państwem nagraniem, które chociaż w niewielkiej części pozwoli oddać charakter i atmosferę naszego świątecznego przedstawienia. Mamy nadzieję, że umili ono świąteczny czas spędzany wraz z rodziną w domach i stanie się doskonałym materiałem dydaktycznym do utrwalania bożonarodzeniowych tradycji obecnych w naszych polskich domach

     Na koniec pragniemy złożyć serdeczne życzenia: Radości, spokoju, świątecznego spełnienia. Chwil w rodzinnym gronie, pełnych ciepła i miłości, uśmiechu od ucha do ucha i mnóstwo radości!

     Natalia Dulowska, Natalia Szczurek


     Wyniki konkursu plastycznego

     Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego pt.: "Kartka Bożonarodzeniowa". Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Wpłynęły 24 prace. Wszystkie kartki zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Sześcioro uczestników otrzymało wyróżnienie. GRATULUJEMY!!!

         

           


      Przedszkolne kolędowanie 

     W oddziałach przedszkolnych odbyło się wspólne przedświąteczne kolędowanie, przygotowane przez grupę jasełkowo-kolędową „Misie” wraz z nauczycielami.  

     Pragniemy złożyć „gwiezdne” życzenia: 

     Zdrowia, spokoju, świątecznego spełnienia. 

     Chwil w rodzinnym gronie, pełnych ciepła i miłości, 

     Uśmiechu od ucha do ucha i samych radości. 

     Niech będzie kolorowo, tak, jak w marzeniach, 

     A piękne momenty zostaną na długo we wspomnieniach. 

      

     Zapraszamy do wspólnego kolędowania

     kliknij w link posłuchaj, zaśpiewaj z przedszkolakami 

     Przybieżeli do Betlejem

     Pójdźmy wszyscy do stajenki

     Niech radość gości

     Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

     Wśród nocnej ciszy

     Zobacz obraz źródłowy

         


     Mikołajki 

     Image result for mikołaj gifNie ma wątpliwości, że to właśnie na Niego dzieci z oddziałów przedszkolnych czekały cały rok! Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził dziś naszych milusińskich. Ho! Ho! Ho! 

      

      


     Ubieramy choinkę w oddziałach przedszkolnych See the source image

     Choinka – najbardziej charakterystyczny symbol Świąt Bożego Narodzenia. Iglaste drzewko oznacza nadzieję i życie. Wraz z udekorowaniem choinki świąteczny nastrój ogarnął wszystkich przedszkolaków! ;) 

      

     Stoi choinka,
     mruga lampkami –
     pewnie się wita
     z przedszkolakami.

     Pachnąca lasem,
     pięknie ubrana,
     przybyła dzisiaj
     specjalnie dla nas.

     Pozostań z nami
     wszyscy prosimy,
     dla ciebie piękną
     gwiazdę zrobimy.

      


     Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli prowadzoną przez oddziały przedszkolne zbiórkę na rzecz chrzanowskiego szpitala.

     Organizatorzy zbiórki w oddziałach przedszkolnych J. Wawros, M. Antończyk.


      Przedszkolne Kolędowanie

     Serdecznie zapraszamy! 


      Andrzejki 

     Andrzejki – święto magii i wróżb, czas na wywróżenie sobie przyszłości.  30 listopada to dzień, który w oddziałach przedszkolnych przyciąga tajemniczością i wydaje się bardziej magiczny od pozostałych.  


     Dzień Pluszowego Misia 

     25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel maluchów i najmilsza przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczciły to święto.  


     Mały Miś w świecie wielkiej literatury

     W listopadzie przedszkolaki z grupy ,,Motylki" i ,,Biedronki" wraz z wychowawcami przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu ,,Miały Miś w świecie wielkiej literatury". Program oparty jest na postaci małego Misia, który pełni rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. Tematyką pierwszego modułu są ,,Książki dzieciństwa" - Misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.

      

      


     "Mikołaj w oddziałach przedszkolnych"

     Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. 

     Cieszymy się, że możemy przekazać Państwu następującą informację: renifery doniosły nam, iż w tym roku szkolnym Mikołaj odwiedzi Nas 04.12.2020r. (piątek)ߘ꼯p>


     Zakupione "dary dla szpitala" prosimy wrzucać do pudełka w przedsionku oddziałów przedszkolnych. 

     Dziękujemy za pomoc.       

                                                                Joanna Wawros, Monika Antończyk  


     Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w kolejnej edycji akcji MEN Szkoła do hymnu i odśpiewały tekst Mazurka Dąbrowskiego, 10 listopada o godz. 11:11.

          

      

      

      

     video-1605532739.mp4

      


     Wyróżnienie dla Oddziałów Przedszkolnych

     W dniu 28 października nasze Oddziały Przedszkolne odwiedził niezwykły, dobrze znany dzieciom gość – Lisek SAVuś. Przyjechał on podzielić się z nami dobrą nowiną i nagrodzić naszą placówkę za udział w tegorocznej Veoliadzie. Dyplom i nagrodę w imieniu nauczycieli i przedszkolaków odebrała Wicedyrektor Małgorzata Pieczara.

     Przypomnijmy, że głównym celem realizowanego przy współpracy ze Sportową Akademią Veolia Junior programu było kształtowanie nawyku codziennej aktywności fizycznej oraz rozwijanie podstawowych umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym.

     Koordynatorki programu w naszych Oddziałach Przedszkolnych, w trosce o wszechstronny rozwój dzieci, dokonały modyfikacji propozycji organizatora, wzbogacając je o treści odnoszące się do pozostałych sfer rozwoju dziecka przedszkolnego uwzględnionych w podstawie programowej. W ten sposób dzieci poznały nie tylko wybrane dyscypliny olimpijskie, ale bogatą kulturę krajów z nimi związanych.

     Relację z zajęć systematycznie prowadzonych w naszych Oddziałach, wyróżnioną w konkursie można obejrzeć pod adresem:

     https://drive.google.com/file/d/1LGMFQMsQJRJEq6Fb0iCctke76ZAfWH5y/view

     Zachęcamy także do zapoznania się z relacją zamieszczoną na stronie tygodnika „Przełom”: https://przelom.pl/33358-veoliada-2020-zakonczona-oto-nagrodzone-przedszkola-z-gminy-chrzanow.html

       

      


     Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych  wezmą udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewają tekst „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

     Informacje

     szanuj_kochaj_chron_broszuramon.pdf

      


     Szanowni Państwo,

     W związku z aktualną sytuacją epidemiczną planowane na dzień 03.11.2020r. zebrania z rodzicami zostają odwołane. W tym dniu (03.11.2020r.) wychowawcy poszczególnych grup w godzinach od 17:00 do 19:00 będą pełnili dyżur telefoniczny.


     W dniu 03.11.2020r. dyżur telefoniczny pełnią następujący nauczyciele:

     Anna Duda

     Monika Antończyk

     Paulina Głogowska

     Barbara Kowalska

     Paulina Pluta

     Jolanta Zygmunt


     Szanowni Państwo,

     Informuję, że po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z dnia 29 października 2020 r. oraz uzyskaniu w dniu 29 października 2020 r. zgody Organu Prowadzącego Szkołę zawieszam w dniu 30 października 2020 r. zajęcia w grupie ,, Jeżyki’’, ,, Motylki’’, ,, Biedronki’’ na terenie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

     W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania grupy ,, Jeżyki’’, ,, Motylki’’, ,,Biedronki’’ w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Informuję rodziców o obowiązkowej kwarantannie do dnia 30.10.2020r. liczonej jako okres 10 dni od 21października 2020r. Kwarantanna dotyczy wyłącznie dzieci , które miały bezpośredni kontakt z chorym pracownikiem i nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących. (Informacja telefoniczna).

     Proszę o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

     Jadwiga Banasik

      


     Zarządzenie nr 64/2020

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     z dnia 29 października 2020r.

      

     w sprawie: zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w grupach ,, Jeżyki‘‘, ,,Motylki‘‘, ,, Biedronki‘‘.

     Na podstawie: §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166 ze zm.) oraz §1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389), zarządzam co następuje:

     § 1

     1. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z dnia 29 października 2020 r. oraz uzyskaniu w dniu 29 października 2020 r. zgody organu prowadzącego zawieszam w dniu 30 października 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupach ,, Jeżyki’’, ,, Motylki’, ,, Biedronki’’ na terenie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

     2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 zadania grup ,, Jeżyki’’, ,, Motylki ‘’, ,, Biedronki’’ w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     § 2

     1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

     2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

     Jadwiga Banasik

     Dyrektor szkoły


     Szanowni Państwo,

     W związku z aktualną sytuacją epidemiczną planowane na dzień 03.11.2020r. zebrania z rodzicami zostają odwołane. W tym dniu (03.11.2020r.) wychowawcy poszczególnych grup w godzinach od 17:00 do 19:00 będą pełnili dyżur telefoniczny.

      


     Chrzanów,  21.10.2020r.

     Szanowni Państwo,

     Informuję, iż zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych grupy ,, Misie’’ i ,, Żabki’’ w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie zostały zawieszone w okresie od dnia 21 października 2020 r. do 23 października 2020 r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania oddziałów przedszkolnych grupy ,, Misie’’ i ,, Żabki’’ prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

     Jadwiga Banasik


     Zarządzenie nr 57/2020

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     z dnia 21 października 2020r.

      

     w sprawie: zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w grupach ,, Żabki‘‘ i ,, Misie‘‘

      

     Na podstawie: §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166 ze zm.) oraz §1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389), zarządzam co następuje:

     § 1

     1. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z dnia 21 października 2020 r. oraz uzyskaniu w dniu 21 października 2020 r. zgody organu prowadzącego zawieszam w okresie od dnia 21 października 2020 r. do 23 października 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych grupy ,, Misie’’ i ,, Żabki’’ w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

     2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 zadania oddziałów przedszkolnych grupy ,, Misie’’ i ,, Żabki’’ w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     § 2

     1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

     2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

      

     Jadwiga Banasik


     Chrzanów, 16.10.2020r.

     Szanowni Państwo,

     Informuję, iż zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie zostały zawieszone w okresie od dnia 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania oddziałów przedszkolnych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

     Jadwiga Banasik


     Zarządzenie nr 55/2020

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     z dnia 15 października 2020r.

     w sprawie: zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych

     Na podstawie: §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166 ze zm.) oraz §1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389), zarządzam co następuje:

     § 1

     1. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z dnia 15 października 2020 r. oraz uzyskaniu w dniu 15 października 2020 r. zgody organu prowadzącego zawieszam w okresie od dnia 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach  przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

     2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     § 2

     1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

     2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


     Chrzanów, 14.10.2020r.

     Szanowni Państwo,

     W związku z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 u jednego pracownika oddziałów przedszkolnych wystąpiłam z wnioskiem do Sanepidu w Chrzanowie o zmianę trybu nauczania w oddziałach przedszkolnych.

     Informuję, iż w związku z powyższym jestem zobowiązana przekazać dane teleadresowe rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych do Sanepidu.

     Uczniowie szkoły na dzień dzisiejszy pracują nadal w trybie stacjonarnym.

     O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

     Jadwiga Banasik


     Kapsuła Czasu

     To było z pewnością historyczne wydarzenie z okazji 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie. W październiku odbyło się symboliczne przekazanie kapsuły czasu pani Dyrektor.
     W szczelnie zamkniętej kapsule znalazły się zdjęcia, własnoręcznie namalowane rysunki. Kapsuła została powieszona na terenie Oddziałów Przedszkolnych. Dodajmy, że pamiątkowa, szczelnie zamknięta kapsuła zostanie otwarta dopiera za 40 lat.


     Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

     Zapraszamy do włączenia się do projektu

     Pod biało-czerwoną”, który jest realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

     Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online. Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. 

     Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!


     Chrzanów, 01.10.2020r.

     Szanowni Państwo!

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie informuje, że dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych będą miały możliwość korzystania z przegotowanej wody przygotowanej przez ajenta stołówki. Kubeczki wielokrotnego użytku zostały pozyskane przez dyrekcję szkoły, w związku z tym nie ma potrzeby zakupywania kubeczków jednorazowych.

     Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych nie mają obowiązku zakupywania papieru ksero oraz ręczników papierowych.

     W związku z zakupieniem parownicy do sal oddziałów przedszkolnych zostały wniesione dywany oraz zabawki, z wyjątkiem tych, których dezynfekcja jest utrudniona.

      


     Dnia Kropki w przedszkolu

     Każda grupa bawiła się na swój sposób kropeczkami tworząc barwne prace plastyczne. Nie zabrakło inwencji twórczej.

     A oto fotorelacja z obchodów Dnia Kropki w grupach oddziałów przedszkolnych. 

     fotorelacja


     Uwaga Rodzice.

     15 września 2020 r. wtorek

     Międzynarodowy 

     Święto kreatywności, odwagi i zabawy.

     Nauczyciele organizują zajęcia, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty
     i odważyć się je zaprezentować. Pomysłowość dzieciaków nie ma granic. Powstają „kropkowe dzieła sztuki”.

     Niezależnie od wieku każdy z nas ma jakiś talent. Dzień Kropki jest dobrym pretekstem, aby pokazać go światu.

     Zachęcamy, aby w tym dniu nauczyciele
     i dzieci założyli ubrania w kropki.     Veoliada 2020  – Olimpiada Przedszkolaków on-line

     zapraszamy do

     Podsumowania VEOLIADY - olimpiady przedszkolaków organizowanej w naszych Oddziałach Przedszkolnych. 


     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci nowo przyjętych do oddziałów przedszkolnych.

     Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej ( wejście do pawilonu E od strony boisk szkolnych).

     Możliwe jest reprezentowanie każdego dziecka wyłącznie przez jednego rodzica.

     Prosimy o zachowanie dystansu społecznego, stosowanie środków ochronnych ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do pawilonu E.

     Informujemy również, że o godz. 16.30 odbędą się spotkania wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami grup. Wejście do oddziałów przedszkolnych od ul. Mydalnej.

     Możliwe jest reprezentowanie każdego dziecka wyłącznie przez jednego rodzica.

     Prosimy o zachowanie dystansu społecznego, stosowanie środków ochronnych ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do oddziałów przedszkolnych.

            

      

     Procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w oddziałach przedszkolnych, obowiązujące w czasie epidemii:

      

     Wytyczne

     GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

     pobierz pdf

     pdf – aktualizacja 25 sierpnia 2020 r.      

     Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym.

     Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z dyrektorami jednostek zdecydowaliśmy, że otwarcie gminnych przedszkoli i żłobka nastąpi 18 maja br. Do tego czasu zostaną przeprowadzone na tych obiektach niezbędne przeglądy sanitarne i bhp oraz opracowane wewnętrzne procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Ponadto, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i opiekunom, usuniemy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Musimy również zadbać o zorganizowanie bezpiecznego żywienia.

     W tym czasie wszystkie przedszkola i żłobek zostaną odpowiednio zdezynfekowane i wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników.

     Wszystkie działania związane z przygotowaniem jednostek do objęcia opieką naszych najmłodszych mieszkańców skonsultujemy z Wojewódzkim Konsultantem ds. Chorób Zakaźnych oraz Sanepidem.

     Przy podejmowaniu każdej decyzji będziemy kierować się najważniejszym dla nas celem, jakim jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników.


      

      Szanowni Państwo!

     W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz form opieki nad dziećmi do lat 3 informujemy, iż analizujemy możliwość ponownego otwarcia przedszkoli i żłobków.   Wymaga to od nas zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia dzieci i pracowników. Pełną informację w tym zakresie przekażemy Państwu po weekendzie majowym.   

     dyrekcja szkoły

      


       

     Komisja rekrutacyjna podaje w formie elektronicznej listy kandydatów  PRZYJĘTYCH oraz NIEPRZYJĘTYCH  do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

     (zakładka Rekrutacja)

      

      


      

      

     Uwaga Konkurs!!

     SERCE KAPSUŁY CZASU

     Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci „Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?"

     Informacje i formularz zgłoszenia pod adresem:

      

     https://tworzymykrakow.org/sercekapsuly/

      


      

     22.04.20 DZIEŃ ZIEMI

      

     W związku z dniem Ziemi, w imieniu Teatru Kultureska, zapraszamy do wysłuchania darmowego audiobooka „Owca Ola Bohaterką Pola"

      

     Link do audiobooka: www://youtu.be/o7ITdA3PZOw

      


      

      

     Ważne informacje


     Zgodnie z zapisami rozporządzeń MEN od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     W związku z tym od środy 25.03.2020 r. rozpoczynamy pracę zdalną w następującej ujednoliconej formie dla wszystkich grup:

      

     1.    Na stronie internetowej szkoły w zakładce "Oddziały Przedszkolne" na każdy tydzień będą zamieszczane plany pracy dla każdej z grup. Na bieżąco będą również zamieszczane informacje i ogłoszenia związane z pracą oddziałów przedszkolnych.

     2.    Będziemy podawać informacje o ciekawych programach telewizyjnych, audycjach radiowych,  programach on-line, które możecie Państwo wykorzystać do zabaw
     z dzieckiem.

     3.    W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel będzie kontaktował się z Państwem telefonicznie.

     4.    Będziemy Państwa wspierać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, przekazywać sposoby postępowania i propozycje rozwiązań dla dzieci, u  których podczas pracy w grupie zostały zaobserwowane słabsze umiejętności.

     5.    Nauczyciele specjaliści nawiążą kontakt z rodzicami dzieci posiadającymi orzeczenie     
     o potrzebie kształcenia specjalnego i ustalą sposób zdalnej pracy.

      

     Drodzy Rodzice, postarajmy się, abyśmy ten trudny czas wykorzystali na usamodzielnianie Waszych  dzieci. Proponujemy, aby pomagały Wam w codziennych obowiązkach takich jak: pomoc w przygotowaniu posiłków, sprzątaniu. Postarajmy się, by dzieci ćwiczyły swoją samoobsługę  w zakresie samodzielnego ubierania się, jedzenia.

     Wykorzystajcie pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziecie wzbogać słownictwo swojego dziecka. Znajdźcie czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Zaproponujcie dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

     Wszystkie prace plastyczne, które wykonacie ze swoimi dziećmi, proszę zachować, chętnie je oglądniemy, gdy już wrócimy do  naszych oddziałów przedszkolnych.

     Prosimy pozdrowić od nas wszystkie przedszkolaki i zapewnić ich, że nie możemy się już doczekać spotkania z nimi. Trzymamy kciuki za wytrwałość i życzymy Wam wszystkim dużo zdrowia.

     Nauczyciele z oddziałów przedszkolnych

      


      

     REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2020/2021

      

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
     im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     informuje, że w dniach  od 02.03 2020r. do  27 marca 2020 r.

      

     przyjmujemy wnioski do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
     na rok szkolny 2020/2021

      

     REKRUTACJA  2020 / 2021

     Plany tygodniowe Oddziały Przedszkolne

     plany do pobrania 30.03- 03.04.2020

      


      

     Ruchowe Przedszkole! Ćwicz w domu z dzieckiem
     https://www.facebook.com/events/2579103015641437/?__mref=mb

      


      

     Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
     ttps://czasdzieci.pl/konkursy/kon_id,1649,co,opis.html?fbclid=IwAR1z5jBfzc0u12_KHmFWYXDrV9HDHFrhQJpamF3PtpkiyauT3HlyeY1EIis

      


      

     MARZEC- tydzień 4 - rozkład materiału

     pobierz materiały

      


      

     Konkurs plastyczny na czas kwarantanny

      

     regulamin

      


      

     Język angielski

     Pszczółki i Biedronki

     Śpiewamy piosenki zaproponowane w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu słuchamy bajki o 3 świnkach :)

     https://www.youtube.com/watch?v=sGgdf_qDDf8&list=PLMTSq6NyvtLDNZBVwmVdvDkvXV80ajV1R&index=15

     W Marcu nie może braknąć piosenek związanych ze Świętem św Patryka patrona Irlandii

     Motylki i Misie

     https://www.youtube.com/watch?v=BSJsP_EBhR4

     Jeżyki i Słoneczka

     https://www.youtube.com/watch?v=agouT0Z9EX8

     https://www.youtube.com/watch?v=BSJsP_EBhR4

     Wszyscy:

     Gorąco zachęcam do słuchania bajek czytanych w j. angielskim :)

     https://www.youtube.com/watch?v=JhtbDxnAFb0&list=PLMTSq6NyvtLDNZBVwmVdvDkvXV80ajV1R

      


      

     Materiały do pracy z dziećmi pozostającymi w domach
      

     W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oddziałach przedszkolnych, chcąc wspierać naszych wychowanków i realizować zalecenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zachęcamy wszystkich rodziców do wykonania wraz z dziećmi następujących aktywności:

      

     pliki do pobrania