• Rada Rodziców

   • Nr konta Rady Rodziców SP8:

    50 1020 2384 0000 9302 0187 2720

    PKO BP SA

     

     

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

    z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

     

    rok szkolny 2023/2024

     

    Prezydium

    Przewodniczący: Joanna Środa

    Z-ca Przewodniczącego - szkoła: Agnieszka Brzana

    Z-ca przewodniczącego – oddziały przedszkolne : Patrycja Siewniak

    Skarbnik szkoły: Urszula Rożdżyńska

    Sekretarz: Anna Surdel

    Członkowie prezydium: Anna Buczak

    Romuald Paździor


     

    Komisja Rewizyjna

    Przewodniczący: Paulina Brzycka

    Członkowie komisji: Iwona Urbańczyk

    Protokolant Komisji Rewizyjnej: Romuald Paździor


    Kontakt z Radą Rodziców poprzez mail:

    radarodzicowchrzanowsp8@gmail.com

    (Uwaga! Nowy adres mailowy)

    oraz za pośrednictwem delegatów wybranych przez rodziców w poszczególnych klasach i grupach oddziałów przedszkolnych.

     

    Rozliczenie Rady Rodziców

    plik do pobrania

    Rozliczenie_Rady_Rodzicow.pdf

     

     

    Ubezpieczenie na rok szkolny 2023/2024

    Wspólnie z przedstawicielami klas przybyłych na Radę Rodziców zostało wybrane ubezpieczenie z firmy Unilink. Została ustalona składka w wysokości 31 złotych, czyli wariant pierwszy ubezpieczenia. Obowiązuje zniżka dla rodzeństwa, która wynosi 20%, czyli składka wyniesie 24,80 zł. Ubezpieczenie proszę wpłacać do skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców. Nieprzekraczalny termin wpłaty na ubezpieczenie to 22.09.2023.

     

    plik do pobrania


    Ulotka_Nowa_Klasa.pdf


     

     

     

    rok szkolny 2022/2023

    Prezydium

    Przewodniczący: Agnieszka Brzana

    Z-ca Przewodniczącego szkoły: Jolanta Dyszy

    Z-ca Przewodniczącego przedszkola: Monika Pacia

    Skarbnik szkoły: Urszula Rożdżyńska

    Sekretarz: Anna Surdel

    Członkowie prezydium: Stanisława Łysak

                                            Katarzyna Zarzycka

     

    Komisja Rewizyjna

    Przewodniczący: Anna Duda

    Członkowie komisji: Aneta Tyńska

     

    Kontakt z Radą Rodziców poprzez email radarodzicowsp8@zs1chrzanow.pl  
    (e-maile można wysyłać tylko z konto dziecka)

    oraz za pośrednictwem delegatów wybranych przez rodziców poszczególnych grup oddziałów przedszkolnych i klas.


    rozliczenie_RR_za_rok_szkolny_2021/2022r.pdf


     

    Ubezpieczenie 

     

    Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i Młodzieży

    na rok szkolny 2022/2023 

     

    Rada Rodziców informuje, iż składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi :

    1)  Szkoła Podstawowa 45 zł

    2) Oddziały Przedszkolne - 40 zł

    Termin płatności: do 10 października 2022r. do skarbnika klasowego/grupowego

    Warunki_ubezpieczenia_NNW_oswiata_OWU_2022-2023_(1).pdf

    DRUK_ZGLOSZENIA_SZKODY_NNW.pdf

    --


    rok szkolny 2021/2022

     

    Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022 

     

    SZKOŁA:


    Przewodniczący :p. Agnieszka Brzana


    Z-ca przewodniczącego szkoły : p. Anna Surdel


    Skarbnik szkoły :p. Sławomir Bolek


    Sekretarz: p. Agnieszka Sapek


    Członkowie Prezydium: p. Katarzyna Kucińska-Walas
                                              p. Magdalena Kozińska

    Komisja Rewizyjna:
    Przewodniczący: p. Arkadiusz Walkowiak
    Członkowie Komisji: p. Patrycja Kurek

    ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:
    Z-ca Przewodniczącego Oddziały Przedszkolne/Skarbnik Oddziały Przedszkolne : p. Andrzej Środa 


    plik do pobrania

    Preliminarz_2021.2022.pdf


    plik do pobrania

    Rozliczenie Rada Rodziców oddziały przedszkolne

     


    Rozliczenie_RR_SP8_za_okres_01_09_2020_do_31_08_2021.ods


    Informacja

    W dniu 14 września 2021r. na zebraniu Rady Rodziców została wybrana Firma FotoVizja, która będzie w roku szkolnym 2021/2022 wykonywała zdjęcia.

    pliki do pobrania

    oferta zamówienie - plakat

    bezpieczny fotograf - plakat

    ceny fotografii

    kapitalna oferta - plakat


    Dobrowolna składka na Radę Rodziców

    w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

    a) dobrowolna składka za jedno dziecko w szkole i przedszkolu – 60 zł

    b) za dwoje i więcej dzieci w szkole – łącznie 60 zł

    ( wpłata podzielona proporcjonalnie na każde z dzieci )

     

    Za każde z dzieci wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie w oddziale szkolnym do którego dziecko uczęszcza.

     

    Termin wpłaty składki na Radę Rodziców: do 31 października 2021r.

    Ostateczny termin upływa z dniem: 28 luty 2022r.

     

    Osoby, które chcą wpłacać składkę bezpośrednio na konto Rady Rodziców powinni opisywać wpłaty w następujący sposób:

     

    • wpłata na Radę Rodziców SP8,

    • imię i nazwisko dziecka,

    • oznaczenie oddziału szkolnego ( klasa lub oddział przedszkolny )

      

    Nr konta Rady Rodziców SP8:

    50 1020 2384 0000 9302 0187 2720

    PKO BP SA

    Informacja o numerze konta znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców/Informacje ogólne.


     

    Dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i Młodzieży

    na rok szkolny 2021/2022 – ERGO HESTIA

     

    Oddziały szkolne:

     

    Wariant I 10 000 zł składka 35,10 zł

    Wariant II 15 000 zł składka 52,65 zł

     

    Oddziały przedszkolne:

     

    Wariant I 10 000 zł składka 31,50 zł

    Wariant II 15 000 zł składka 47,25 zł

     

    Składka płatna do :

    30 września 2021r. ( czwartek )

     

    Ostateczny termin do :

    08 października 2021r. ( piątek )

     

    Wpłaty proszę dokonywać na konto Rady Rodziców za całą klasę/oddział przedszkolny a listy przesyłać na podany adres droga mailową.

     

    Nr konta Rady Rodziców SP8:

    50 1020 2384 0000 9302 0187 2720

    PKO BP SA

     

    Adres mailowy Rady Rodziców:

    radarodzicowsp8@zs1chrzanow.pl

    Informacja o numerze konta znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce

    Rada Rodziców/Informacje ogólne.

     

    Ubezpieczenie zawarto za pośrednictwem:

    Broker Ubezpieczeniowy

    Attis Broker Sp z o.o.

    Paweł Łukasik    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

    z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

    rok szkolny 2020/2021

    Prezydium

    Przewodniczący: Agnieszka Brzana

    Z-ca Przewodniczącego szkoły: Tomasz Rak

    Z-ca Przewodniczącego przedszkola: Maciej Rożdżyński

    Skarbnik szkoły: Katarzyna Kozub

    Sekretarz: Anna Surdel

    Członkowie prezydium: Damian Szafran

     

    Komisja Rewizyjna

    Przewodniczący: Agnieszka Sapek

    Członkowie komisji: Arkadiusz Walkowiak

     

    Kontakt z Radą Rodzicow poprzez email radarodzicowsp8@zs1chrzanow.pl

    oraz za pośrednictwem delegatow wybranych przez rodzicow poszczególnych grup oddziałow przedszkolnych i klas.

     


    Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

    a) za jedno dziecko w szkole – 60 zł

    b) za dwoje i więcej dzieci w szkole – łącznie 60 zł

    ( wpłata podzielona proporcjonalnie na każde z dzieci )

    Za każde z dzieci wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie w oddziale szkolnym do którego dziecko uczęszcza.

    Termin wpłaty składki na Radę Rodziców: do 31 października 2020r.

    Ostateczny termin upływa z dniem: 12 luty 2021r.

    Osoby, które chcą wpłacać składkę bezpośrednio na konto Rady Rodziców powinni opisywać wpłaty w następujący sposób:

    • wpłata na Radę Rodziców SP8,

    • imię i nazwisko dziecka,

    • oznaczenie oddziału szkolnego ( klasa lub oddział przedszkolny )

    Nr konta Rady Rodziców SP8:

    50 1020 2384 0000 9302 0187 2720

    PKO BP SA

    Informacja o numerze konta znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce

    Rada Rodziców/Informacje ogólne.

     

     


    Rozliczenie Rady rodziców oddziałów przedszkolnych za rok szkolny 2019/2020

    Jest to rozliczenie środków pozyskanych z innych źródeł niż składki rodziców. Składki rodziców rozliczyli skarbnicy w grupach. Pieniądze z tych składek zostały przeznaczone na teatrzyki, mikołajki, andrzejki i bal karnawałowy.

    Przychody

    1. 200 zł z 1% podatku (pieniądze otrzymane na wniosek rady od Skarbnika Szkoły)

    2. 500 zł darowizna od Ergo Hestii –pismo skierowane do Hestii przez Radę Rodziców oddziałów przedszkolnych

    3. 750 zł darowizna od firmy Fotovizja, jest to forma rabatu za zamówienie zdjęć w roku szkolnym 2019/2020

    4. 730 zł –darowizna od firmy Fotovizja, jest to forma rabatu za zamówienie zdjęć w roku szkolnym2018/2019.

    Łącznie 2180 zł

    Wydatki

    1. 274.50 zł Kotara na uroczystości szkolne. Cena materiału, usługę w gratisie wykonała p. Kasia Zając z gr. Misiów.

    2. 650 zł Zakupiono materiały potrzebne do warsztatów „koszyczki wielkanocne” (odwołane z powodu pandemii). Materiały zakupione będą do wykorzystania w tym roku szkolnym, po uzgodnieniu z p. Dyrektor i Wychowawcami grup.

    3. 100 zł Walentynki – lizaki, balony.

    4. 150 zł Imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dekoracje na karnawał, tydzień sensoryczny i inne).

    Łącznie 1174,50

    Inne

    Rada rodziców oddziałów przedszkolnych pozyskała 2 termometry bezdotykowe firmy Microlife (są już na stanie w przedszkolu).

    Rada rodziców oddziałów przedszkolnych pozyskała (dzięki darowiźnie Państwa Zajk) 150 kamizelek odblaskowych dla wszystkich dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz 150 breloczków odblaskowych.

    Pozostała kwota czyli 1005,50 zł jest do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym zgodnie z decyzją Rodziców i nowej Rady rodziców w oddziałach przedszkolnych. Gotówka obecnie znajduje się w pogotowiu kasowym Rady Rodziców oddziałów przedszkolnych.


    plik do pobrania

    Rozliczenie RR SP8 za okres  01.09.2019 do 31.08.2020

     


    Ubezpieczenie NNW Dzieci, Młodzieży na rok szkolny 2020/2021

    ERGO HESTIA

    warianty ubezpieczenia

    załącznik do ubezpieczenia


    NOWY !!!

    Regulamin Rady Rodziców ze zm. od 28.09.2021r.

     

    Uchwala_Rady_Rodzicow_z_dnia_28.09.2021r..pdf


    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

    z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

    rok szkolny 2019/2020

     

    Prezydium

    Przewodniczący: Agnieszka Brzana

    Z-ca Przewodniczącego szkoły: Tomasz Rak

    Z-ca Przewodniczącego przedszkola: Renata Spyrka-Chlipała

    Skarbnik szkoły: Katarzyna Kozub

    Skarbnik przedszkola: Elżbieta Zajk-Klimara

    Sekretarz: Katarzyna Sęk

    Członkowie prezydium:Elżbieta Klekotka

     

    Komisja Rewizyjna

    Przewodniczący: Zbigniew Małecki

    Członkowie komisji: Sławomir Bolek

     

    Wysokość składki na Radę Rodziców:

    Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

    a) za jedno dziecko w szkole - 60 zł

    b) za dwoje i więcej dzieci w szkole - łącznie 60 zł (wpłata podzielona proporcjonalnie na każde z dzieci).

    Za każde z dzieci wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie w oddziale szkolnym do którego dziecko uczęszcza.

    Termin wpłaty składki na Radę Rodziców: do 31 października 2018r.

    Ostateczny termin upływa z dniem: 31 stycznia 2019r.

     


     

    Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

     

    50 1020 2384 0000 9302 0187 2720

    PKO BP SA

     

    Osoby, które chcą wpłacić składkę na Radę Rodziców bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 prosimy aby dokonywane wpłaty opisywały w następujący sposób:

    tytułem: wpłata na Radę Rodziców SP8, imię i nazwisko ucznia, oddział szkolny do którego uczęszcza dziecko.

     


     

    Bonus dla oddziałów szkolnych (klas) od Rady Rodziców SP8

    Informujemy, że zgodnie z § 12 ust. 9 Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8:

    Oddziały szkolne (klasy), które zbiorą środki na Radę Rodziców w wysokości co najmniej 80% sumarycznej kwoty wpłat, przypadających na dany oddział szkolny i dokonają przekazania zgromadzonych środków na Radę Rodziców, otrzymają prawo do zwrotu 20% przekazanej kwoty do wykorzystania na cel ustalony przez wychowawcę oddziału szkolnego (klasy) i Radę Oddziałową (np. dopłata do wycieczki klasowej, wyjścia do kina, teatru, wyposażenia sali klasowej).

    Przekazanie środków następuje jeden raz w danym roku szkolnym na pisemny wniosek wychowawcy oddziału szkolnego (klasy), podstawą ich rozliczenia jest rachunek/faktura wystawiona na Radę.