• Godzina dostępności - konsultacje dla uczniów i rodziców

    •  

     Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo ( jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć) lub jednej godziny w ciągu dwóch tygodni ( jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu)

     W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

     W przypadku zmiany terminu godziny dostępności rodzice i uczniowie będą poinformowani poprzez dziennik Librus

     plik do pobrania

     rok szkolny 2023/2024

     Godzina_dostepnosci_od_04.03.2024.xlsx

     rok szkolny 2022/2023

     Godzina_dostępnosci_nauczycieli_w__II_półroczu_2022-2023.xlsx

     Godzina_dostepnosci_nauczycieli_w_I półroczu_2022-2023.xlsx