• Projekty/Programy

    • Program ,,Laptop dla ucznia"

     Uczniowie klasy IV otrzymali laptopy HP ProBook 440 G9 w ramach programu ,,Laptop dla ucznia". Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

      

     Karta_gwarancyjna_MEN_2023_17_48_(1).pdf

     Karta_katalogowa_-_HP_ProBook_440_G9_(1).pdf

     Klauzula_informacyjna_RODO_laptop_dla_ucznia_SP8.pdf

     RODO_gmina-1.pdf

      

      

     MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET EDUKACYJNY II. REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

     Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku  z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

     Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie uczestniczyła w wyżej wymienionym Programie i otrzymała laptopa.

      

      

      


     Projekt profilaktyczny- "Znamię - znam je?"

     W klasach 7 realizowany jest projekt profilaktyczny "Znamię! - znam je?". uczniowie klas siódmych w ramach lekcji biologii realizują treści prozdrowotne. Uczą się badania znamion na skórze, określają swój fototyp, projektują plakat lub ulotkę informacyjna na temat profilaktyki czerniaka skóry. Cykl lekcji kończy podsumowująca ankieta.

     Opiekun projektu Joanna Pięta


      

     „Mała książka - wielki człowiek”

      

     Nasza biblioteka szkolna bierze udział w kampanii społecznej „Mała książka - wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki. Kampania jest skierowana do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcenie pierwszoklasistów do czytania, rozwijania umiejętności rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, co ostatecznie ma prowadzić do czerpania przyjemności z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. W ramach akcji uczniowie klas pierwszych bezpłatnie otrzymują wyprawkę czytelniczą, w skład której wchodzą:

     · „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;

      

     · „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;

     · kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

     Kampania „Mała książka – wielki człowiek” realizowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.


     Nauczyciele naszej szkoły od maja 2022 roku biorą udział w projekcie edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia. Podczas szkoleń dowiemy się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

     Koordynator

     Katarzyna Zięba

      


      

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


      

      


     PROJEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY “GRANIE NA EKRANIE” 

     W roku 2019/2020 braliśmy udział w największym jak dotąd projekcie w Polsce dotyczącym grania w gry cyfrowe przez młodzież.  

     Fundacja Dbam o Mój Zasięg jest partnerem merytorycznym projektu. Organizatorem projektu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Celami wspólnych działań było zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego grania. Projekt otrzymał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

     31.05.2021 ukazała się książka z wynikami tego badania pt. “Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”

     plik do pobrania

     .Ksiazka_Granie_na_ekranie._Mlodziez_w_swiecie_gier_cyfrowych.pdf

     Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją zawierającą najważniejsze wyniki badania dostępną

     plik do pobrania

      Granie_na_ekranie_-_prezentacja.pdf

      

     https://youtu.be/2Iz6gE19zUM

     Realizatorka projektu "Granie na ekranie":

     Katarzyna Zięba


      

     Uczniowie w klasy 6bi w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja 

     CELE PROJEKTU: 

     - Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym. 

     - Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. 

     - Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. 

     - Integracja zespołu klasowego. 

     - Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. 

     - Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 

      

     - Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych. 

      

     Katarzyna Zięba, Monika Hojoł 


     Zobacz obraz źródłowy

     W roku szkolnym 2022/2023

     Nasza Szkoła uczestniczy w projekcie „Program dla szkół”. W programie mogą uczestniczyć Dzieci z klas I-V szkół podstawowych. W ramach programu Dzieci bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz biorą udział w działaniach edukacyjnych mających wzbogacić wiedzę Uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

     Produkty objęte programem to: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki, mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy .

      

     Zobacz obraz źródłowy

      


      


     Realizacja Projektu NeuroSmog 

      

      

     W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Wspólnie będziemy realizować Projekt pt.: NeuroSmog: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg, na zasadach określonych w Porozumieniu i zgodnie z założeniami Projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo –badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM NET –umowa nrPOIR.04.04.00-00-1763/18-01.Ww. projekt jest projektem naukowym, którego celem jest zbadanie związku zanieczyszczenia z funkcjonowaniem poznawczym   i emocjonalno-społecznym dzieci w wieku szkolnym na terenie Polski Południowej.


     #OSEWyzwanie 

      #OSEWyzwanie to projekt zorganizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (w skrócie NASK). 

     Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do konkursu #OSEWyzwanie, który zakończył się dla naszej szkoły wielką wygraną. Nagrodą w konkursie jest mobilna pracownia komputerowa, składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu. 


     2020/2021

     List do rodziców-opiekunów

     plik do pobrania

     Program_dla_szkol_-_List_do_rodzicow-opiekunow.pdf

     Nasza szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół” to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

     Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek.

     Program_dla_szkol_-_Informacja_dla_rodzicow.pdf

      

    • Zdalna Szkoła +

    • Zdalna Szkoła


    •  


     Gmina Chrzanów - Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Chrzanowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

     Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, niezbędnego do nauki zdalnej.

     Dofinansowanie projektu z UE:100 000,00 zł dla Gminy Chrzanów, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Chrzanowie   15.000zł.

      

    • PODSUMOWANIE REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „BEZPIECZNA+”

    •  

     Pragniemy poinformować, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zakończyliśmy w naszej szkole realizację rządowego programu „Bezpieczna+”.

     Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom i przedsięwzięciom uczniowie nabyli nowe, potrzebne w codziennym życiu umiejętności - asertywności, empatii, otwartości na drugiego człowieka, reagowania na zło i niesprawiedliwość.

     Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w programie Dyrekcji Szkoły, wychowawcom i nauczycielom, a przede wszystkim uczniom. Gratulujemy wygranych w organizowanych przez nas konkursach oraz dziękujemy za pełne zaangażowanie w prelekcjach, pogadankach, godzinach wychowawczych, warsztatach i „Białej sobocie”.

     Dziękujemy instytucjom, które nas wspierały w realizacji „Bezpiecznej+”, a mianowicie: Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. w Chrzanowie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie. Nasze wspólne działania będą procentować w przyszłości wzrostem otwartości i poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

      

     Serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!

      

      

     Realizatorki projektu „Bezpieczna+”:

     Jolanta Burdach,

     Magdalena Kamińska.

    • Projekt Mpotega

    • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przystąpiła do projetu grantowego „mPotega" dofinansowanego przez Fundację mBanku. Projekt o nazwie „Matematyka jest wszędzie" napisały nauczycielki informatyki Brygida Susuł i matematyki Bożena Trzcionkowska

     AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022 | Urząd Miejski w Mszczonowie - oficjalna ...

      

     W ramach tego projektu ćwiczyliśmy logiczne myślenie i inne matematyczne umiejętności. Wspólnie z gimnazjalistami zorganizowaliśmy „Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia"  Zamieściliśmy na korytarzach szkolnych zadania utrwalające tabliczkę mnożenia. Na zajęciach matematycznych uczyliśmy się poprzez zabawę zastosowania tabliczki mnożenia w życiu codziennym. Uczniowie przeprowadzili test tabliczki mnożenia wśród pracowników szkoły, a także rodziców. Bawili się wspólnie mali i duzi. Dowiedzieliśmy się na czym liczono, gdy nie było kalkulatorów i liczydeł. Okazało się, że to był Abakus. Uczniowie wykonali samodzielnie takie urządzenia. To bardzo ciekawa tabliczka do liczenia. Mięliśmy okazję przenieść się w dawne czasy, kiedy królowały liczby naturalne. W każdy poniedziałek odbywały się zajęcia matematyczne, rozwijające i umiejętności i  wiedzę matematyczną. Kolejne spotkania służyły poznaniu starożytnych sposobów liczenia i mierzenia. Na  zajęciach konstruowaliśmy klepsydry. Ustawialiśmy je na różny pomiar czasu. Wykonywaliśmy doświadczenia, które pozwalały odkryć od czego zależy czas. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie liczby Fibonacciego, który poprowadził absolwent naszej szkoły obecnie student Politechniki Krakowskiej Adam Susuł. Po tym wykładzie konstruowaliśmy spirale Fibonacciego o boku 1,2,3,5,8,13,21 wycinaliśmy fragmenty koła i układaliśmy w spirale. Zorganizowaliśmy wystawę tych prac, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły.

     Działania te  poczyniły się do chęci poznania postaci zasłużonych dla matematyki takich jak Pitagoras z Samos, Tales z Pizzy (Fibonacci) François Viète. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące słynnych uczonych. Dowiedzieli się, że nie tylko praca i determinacja, ale czasem przypadek sprawiają, że zostają odkryte ważne prawa czy definicje.

     W trakcie projektu wyłoniliśmy „Mistrza Tabliczki Mnożenia". Założyliśmy blog matematyczny, gdzie zamieszczamy różne matematyczne ciekawostki i zadania.

      

      

     Dodatkowe działania związane z Międzynarodowym Dniem Tabliczki Mnożenia we wrześniu przeprowadziła pani Jolanta Sobczak.

    • Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

    •  

     Klasa 2 ci w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w bieżącym roku szkolnym w projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła.


     Czym jest Lepsza Szkoła - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe