• XIX Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych