• Historia szkoły

   • TAKI BYŁ POCZĄTEK

      • Tu kiedyś stanie szkoła

      • Prace ruszyły

      • To już ostatnie poprawki

      • Wszystko będzie na czas

     • 1985/1986
      • Rok szkolny 1985/1986

       Szkoła rozpoczęła działalność edukacyjną we wrześniu 1985 roku. Jeszcze nie wszystkie pomieszczenia szkolne były gotowe, a do SP8 zaczęli uczęszczać pierwsi uczniowie - były to dzieci uczące się w klasach pierwszych.

       Pierwszym dyrektorem, a zarazem osobą, która szkołę „budowała" była pani mgr Anna Głownia. Jej zastępcami były: pani mgr Ludmiła Łukasik oraz pani mgr Maria Sadowska.

     • 19. X. 1985
      • Odbyło się pierwsze Ślubowanie i Pasowanie na uczniów SP8 w Chrzanowie. Pierwszaki ślubowały: „Być dobrymi uczniami, dobrymi dziećmi w rodzinie, spełniać obowiązki szkolne i domowe, być godnymi obywatelami Polski."

       Każdy uczeń otrzymał dokument - Potwierdzenie Ślubowania oraz książeczkę SKO z wkładem 10 zł.

     • 22. I. 1986
      •  Szkołę odwiedził aktor - Hubert Antoszewski. Spotkanie było pasjonujące, zwłaszcza, że pan Antoszewski przywiózł ze sobą telewizyjną pacynkę - psa Pankracego!

     • 08. III. 1986
      • Uroczyście obchodzono Dzień Kobiet, do szkoły zaproszono mamy, babcie. Były życzenia, laurki, upominki, kwiaty, wiersze i piosenki.

     • 1986/1987
      • Rok szkolny 1986/1987

                   Nowy rok szkolny uroczyście rozpoczęły nie tylko klasy pierwsze i drugie. Budynek szkolny został ukończony, więc szkoła mogła już przyjąć dzieci także do klas starszych. Od września uruchomiono oddziały od klasy V do klasy VIII oraz odział dla najmłodszych - czyli „zerówkę".

     • 04. XII. 1986 
      • Uczniowie szkoły złożyli wizytę górnikom pracującym w KWK „Janina". Był to dzień uroczysty - „Barbórka" - święto stanu górniczego.

     • 06. XII. 1986 
      • Zorganizowano imprezę mikołajkową dla rodziców. Wielką atrakcją był występ dzieci z klasy II E, które przygotowały występy klasowego teatru chińskich cieni.

     • 27. III. 1986 
      • Szkołę odwiedziła chrzanowska poetka, pani Lucyna Szubel. Spotkanie autorskie okazało się inspirujące. Uczniowie uznali, że „pisać każdy może". Pani Lucyna udzielała wskazówek, jak robić to dobrze.

     • 14. IV. 1986 
      • Odbyła się w szkole „Niecodzienna lekcja historii". Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej do szkoły zaproszono pana Andrzeja Orlika - Grzesika, kombatanta, a zarazem Kawalera Orderu Uśmiechu. Gość opowiedział w ciekawej formie o swoich przeżyciach z okresu wojny i okupacji.

     • 04. IV. 1987 
      • Premiera spektaklu pt. „Wiosenne kwiaty". Teatr chińskich cieni daje przedstawienie dla całej szkoły.

     • 24. V. 1987 
      • Odbył się XX Rajd Drapichrustów. Rozwija się zainteresowanie młodzieży turystyką pieszą. Uczniowie uczestniczyli również w VIII Zlocie Szkolnych Klubów PTTK oraz w I Zlocie Młodzieży pod patronatem PTTK, ZHP, ZSMP.

     • 13. IX. 1987
      • Rok szkolny 1987/1988

       Szkoła zgłosiła się do wojewódzkiego konkursu „Młodość - Trzeźwość". Jego celem było zwiększenie aktywności szkół w szeroko rozumianej profilaktyce przeciwalkoholowej. Realizacja założeń konkursowych wymagała wspólnego działania młodzieży nauczycieli i rodziców.

     • 19. IX. 1987
      •  Spółdzielnia Uczniowska „Grosik" rozpoczęła trzeci rok działalności uczestnictwem w Zlocie Spółdzielni Uczniowskich w Kamieniu koło Raciborza.

     • 10. X. 1987
      • Konkurs „Młodość- Trzeźwość" tak skomentowało „Echo Chełmka": „...Jedną ze szkół biorącą udział w tym konkursie jest - zaprzyjaźniona z naszą redakcją - Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie, która zachęca do aktywnego udziału w tym konkursie wszystkie pozostałe szkoły naszego regionu...".

     • 24. X. 1987
      •  Na 70 rocznicę wybuchu rewolucji październikowej członkowie szkolnego koła TPPR przygotowali uroczysty apel oraz wieczornicę poświęconą twórczości B. Okudżawy i W. Wysockiego. Przygotowano także wystawę rosyjskiego rękodzieła: hafty, ręcznie malowane przedmioty użytkowe, samowary.

     • 20. XI. 1987
      • Szkołę odwiedził znany poeta Tadeusz Śliwiak, odczytał kilka swoich wierszy, z wielkim zainteresowaniem wysłuchał też utworów szkolnych poetów.

     • 24. I. 1988
      • Odbył się wielki bal przebierańców, była to zabawa dla wszystkich uczniów szkoły. Biletem wstępu było przebranie. Najbardziej pomysłowe kostiumy zostały nagrodzone.

     • 20. III. 1988
      • Bajkoteka Show" produkcja teatralna klasy III E przygotowana pod kierunkiem p. M. Oklińskiej. Pomocą służył aktor krakowskiego Teatru Starego p. A. Dziurman, który prowadził z klasą warsztaty teatralne.

     • 05. IV. 1988
      •  Tegoroczna edycja konkursu „Młodość-Trzeźwość" rozwiązana! Nasza szkoła zajęła II miejsce na terenie miasta i gminy Chrzanów.

     • 22. VI. 1988
      •  Rok szkolny zakończono wspaniałym przedstawieniem pt. „Kopciuszek" przygotowanym dla całej szkoły przez uczniów kl. III A pod kierunkiem p. W. Chmielowskiej

     • 1988/1989
      • Rok szkolny 1988/1989

       Rok obfitował w akcje charytatywne: - Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Armenii; Samorząd Uczniowski podjął finansową kwestę na pomoc dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, przeprowadził też zbiórkę darów na rzecz dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie.  

     • IX 1988 - IV. 1989
      • Druga edycja konkursu „Młodość-Trzeźwość" - udział bierze cała społeczność szkolna, wspierana przez mieszkańców, organizacje społeczne i instytucje z terenu miasta.

     • 11. XI. 1988
      •  70 rocznica odzyskania niepodległości została uczczona przez społeczność szkolną Apelem Poległych, poezją powstańczą oraz pieśniami legionowymi.

     • 12. IV. 1989
      • Miejsko-gminne eliminacje do „Konkursu Wiedzy o Zdrowiu-Eskulapiada". Nasze dwie reprezentantki zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich.

     • 10. VI. 1989
      •  I Zlot SKKT - PTTK „Łaziki". Spotkanie na szlaku Chrzanów - Tenczynek.

     • 01. IX. 1989
      • Rok szkolny 1989/1990

       Powołanie pani Marii Chłopek na wicedyrektora szkoły; spośród uczniów z rocznika 1979 wyróżniających się sprawnością fizyczną utworzono pierwszą w szkole klasę IVA usportowioną.

     • 01. IX. 1989
      • 50 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę uczczono apelem i chwilą zadumy.

     • 12. X. 1989 
      • Z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego zorganizowano uroczystą wieczornicę - kominek, który przygotowali harcerze z 26 DK „Knieja" wraz z drużynową Joanną Czerwonką. Gościem honorowym był żołnierz z zaprzyjaźnionej jednostki w Bolęcinie.

     • 28. X. 1989
      • Rajd pod hasłem „Młodość-Trzeźwość". Rajd zorganizowano w ramach „Konkursu Młodość-Trzeźwość", w którym szkoła brała udział. Współpracę przy rajdzie podjęto z Przewodnikami PTTK „Drapichrusty", Organizacją z Katowic „Zdrowy Człowiek" oraz Zrzeszeniem „Zdrowa Żywność".

     • 02. III. 1990
      • Premiera bajki krakowskiej „Krzysztofory"napisanej dla szkolnego teatrzyku „Sewerysio" przez pana Marka Marlikowskiego.

     • 16. III. 1990
      • Wybory imienia patrona szkoły. Wybory wygrały Szare Szeregi. Rozpoczęły się przygotowania do uroczystego nadania imienia szkole.

     • 25. V. 1990
      • Konkurs na projekt sztandaru dla SP8 wygrał projekt ucznia SP8 - Roberta Steca z kl. VI D.

     • 02. IV. 1990
      •  Jeszcze raz „Krzysztofory". Bajka została wystawiona w sali teatralnej MOKSiR. Impreza była "biletowana". Dochód przeznaczono na pomoc Domowi Dziecka w Mysłowicach oraz Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Akcja znalazła oddźwięk w prasie: „Dzienniku Zachodnim" i „Echu Krakowa". Spektakl przedstawiono w sumie 26 razy.

     • 01. IX. 1990
      • Rok szkolny 1990/1991

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; powołanie nowego wicedyrektora szkoły - panią Wandę Chmielowską.

     • 06. X. 1990
      •  Zlot zorganizowany przez SKKT „Łaziki', wiodącym hasłem było: „Nadajemy imię szkole". Meta zlotu zlokalizowana była w Zagórzu.

     • 10. XI. 1990
      •  Uroczystość nadania imienia SP8. Na uroczystość zaproszono wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców. Władze Kuratoryjne nadały szkole imię - „Szare Szeregi" i równocześnie przekazały uczniom sztandar ufundowany przez rodziców i zakłady pracy z terenu Chrzanowa. Sztandar poświęcono w czasie mszy polowej. Odsłonięto również tablicę pamiątkową, którą poświęcił Jego Eminencja ks. biskup Kazimierz Nycz. Fundatorem tablicy był pan Józef Ziębiński.

     • 29.XI. 1990
      • Akcja „Dzieci-dzieciom". Szkoła zebrała kwotę 2 483 600zł. Pieniądze wpłacono na konto Funduszu „Dać Szansę"

     • 30. IV. 1991
      • Uroczysta akademia z okazji 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     • 15. V. 1991 
      • Ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej pt. „Szepty i szumy"

     • ​​​​​​​02. IX. 1991
      • Rok szkolny 1991/1992

       Szkoła liczy 1632 uczniów, na stanowisko dyrektora do spraw pedagogicznych powołano mgr G. Folgę.

     • 24. IX. 1991
      • Dyskoteka z okazji „Dnia chłopaka", odbyły się pierwsze w historii szkoły wybory Mistera Szkoły. Misterem tego roku został Jurek Goc.

     • 14. X. 1991
      • Obchody rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Uroczysty koncert muzyczno-poetycki dedykowany nauczycielom został przygotowany przez uczniów klas starszych, a przekazano go za pośrednictwem szkolnego radiowęzła. Były też kwiaty i drobne upominki.

     • 16. X. 1991
      • Ukazał się drugi numer gazety szkolnej „Szepty i szumy", klasy I- III zaczęły wydawać swój miesięcznik pt. „Kleks".

       styczeń 1992 kostiumowe zabawy karnawałowe uświetnione konkursami na najciekawszy kostium, popisami tańca disco.

     • 10. II. 1992
      • Charytatywny występ szkolnego teatrzyku z widowiskiem muzycznym „Poszukiwanie Mister Boja". Uzyskane środki (15 mln. zł.) wpłacono na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

     • 31.III.1992
      • Pierwszy dzień wiosny uczczony kabaretem „Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej" i meczem piłki koszykowej uczniowie kontra nauczyciele. W naszej szkole gościł również zespól koszykarek z San Giovanni Valdarno z Włoch.

     • 27. IV. 1992
      • Na lekcjach muzyki odbyło się spotkanie z zespołem „Sztywny Pal Azji".

     • 01. VI. 1992
      • Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka - gościliśmy uczniów Szkoły Społecznej z Libiąża.

     • 01. IX. 1992
      • Rok szkolny 1992/1993

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; w szkole jest 1684 uczniów, 83 nauczycieli i 4 księży; dyrektorzy - mgr A. Głownia, zastępcy: mgr G. Folga, M. Chłopek, W. Chmielowska.

     • 17. IX. 1992
      • Uczestnictwo w uroczystości nadania stopni wojskowych byłym żołnierzom AK. Uroczystość zorganizowały władze miasta Chrzanowa.

     • 11. X. 1992
      • Uroczyste obchody odzyskania niepodległości, na które zaproszono gości - byłych harcerzy i żołnierzy AK.

     • 15. XI. 1992
      • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych żołnierzy AK, po zakończeniu kwesta na rzecz Związku Żołnierzy AK Oddział Chrzanów.

     • 25. I. 1993
      • WOŚP - na konto Funduszu Pomocy Dzieciom z Wadami Serca wpłaciliśmy ponad 7 mln.

     • 26. III. 1993
      • Uroczysta akademia ku czci Patrona szkoły - Szarych Szeregów. Ogłoszono także wyniki konkursu „Szare Szeregi - ich działalność w latach 1939 - 1945".

     • 01. VI. 1993
      • Finał konkursów, które odbyły się w ramach III Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej oraz I Festiwalu Kultury Dziecięcej. Wielu uczniów naszej szkoły zostało laureatami tych Festiwali.

     • 01. IX. 1993
      • Rok szkolny 1993/1994

       Na emeryturę odchodzi mgr A. Głownia, nowym dyrektorem zostaje mgr M. Hejnar. Zastępcy: mgr M. Główczyk - odpowiedzialna za sprawy edukacyjne, mgr  M. Sadzikowski - odpowiedzialny za sprawy wychowawcze, mgr A. Faber - odpowiedzialna za sprawy klas I - III. Szkoła liczy 56 oddziałów, w których uczyć się będzie 1628 uczniów.

     • 24. IX. 1993
      • Dyskoteka z okazji „Dnia chłopaka", zabawy szkolne, nauczyciele nie stawiają chłopcom złych ocen.

     • 14. X. 1993
      • Obchody rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Dzień wolny od  zajęć edukacyjnych. Uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas starszych. Po akademii rozgrywki w piłkę koszykową  nauczyciele - uczniowie. Wygrali nauczyciele.

     • 10. XI. 1993
      • Uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Akademia odbyła się w przeddzień krajowych uroczystości. Był to montaż słowno-muzyczny przybliżający wydarzenia poprzedzające czas niepodległości oraz sam moment jej odzyskania.

     • styczeń 1994
      • Karnawał obchodzono hucznie - najzabawniejszy był Bal Przebierańców zorganizowany dla klas IV i V, na balu obowiązywały stroje wieczorowo-piżamowe.

     • 21. III. 1994
      • Pierwszy dzień obchodów Święta Patrona Szkołya zarazem pierwszy dzień wiosny uczczono Szkolną Mini Listą Przebojów. Dużą atrakcją były występy szkolnego kabaretu „Potto"- w programie kabaretu skecze, piosenki oraz Wielka Literacka Rewia Mody.

     • 22. III. 1994
      • SzRU przygotowała dla uczniów klas starszych inscenizację fragmentów „Zemsty", dla klas młodszych teatrzyk "Sewerysio" przygotował przedstawienie pt. „Gdy Dziadek Mróz prezenty wiózł", klasa IIIA pokazała przedstawienie pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi". Turniej finałowy Mistrzostw Szkoły w Tenisie Stołowym

     • 23. III. 1994
      • Finał Konkursu „Co wiem o Szarych Szeregach".

     • 25. III. 1994
      • Uroczysta akademia podsumowująca obchody Dni Patrona Szkoły.

     • 20. IV. 1994
      • Delegacja SP8 uczestniczyła w obchodach nadania imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej w Grojcu.

     • ​​​​​​​01. IX. 1994
      • Rok szkolny 1994/1995

       Uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny zawierała też akcenty związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

     • 17. IX. 1994
      • Wielka Akcja Sprzątania Świata - w Akcję włączyli się uczniowie naszej szkoły.

     • 14. X. 1994
      • Uroczystości związane z obchodami KEN zostały przygotowane przez uczniów klas młodszych. Poczet Sztandarowy wziął udział w obchodach uroczystości poświęconej Ojczyźnie; jednym z punktów obchodów była Msza Święta, która odbyła się w kościele św. Mikołaja.

     • 15. XII. 1994
      • Odwiedziny w Fundacji Brata Alberta - szkoła przygotowała Jasełka dla pensjonariuszy.

     • 05. I. 1995
      • WOŚP - na konto Funduszu Pomocy Dzieciom z Wadami Serca wpłaciliśmy 441. 77 NPL.

     • 20. III. - 24. III 1995
      • Obchody Dni Patrona Szkoły - w programie m.inn.: audycja, filmy, spotkanie z przedstawicielami AK, zawody sportowe, uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły oraz 10-lecia istnienia szkoły.

     • 25. V. 1995
      • SP8 w finale koszykówki turnieju CHIO - CUP

     • 01. IX. 1995
      • Rok szkolny 1995/1996

       Akademia rozpoczynająca rok szkolny, zaakcentowano również rocznicę wybuchu II wojny światowej.

     • wrzesień 1995
      •  

       Szkoła liczy 54 oddziały, w których uczy się 1514 uczniów.

     • 24. IX. 1995
      • Dzień Chłopaka - dziewczęta zorganizowały dla swoich kolegów klasowe zabawy i tańce.

     • 14. X. 1995
      • Obchody rocznicy KEN były bardzo nastrojowe. Jesienną dekorację, świece, nostalgiczną poezję M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, H. Poświatowskiej i K.I. Gałczyńskiego dopełniła muzyka skrzypcowa i organowa, oczywiście  w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów.

     • 10. XI. 1995
      • Uroczysta akademia z okazji odzyskania niepodległości. Interesującą oprawą dla pięknie recytowanych wierszy były pieśni legionowe śpiewane przez szkolny chór.

     • 08. I - 12. I 1996
      • W tych dniach kwestowaliśmy w szkole na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; rezultatem kwesty była kwota 459 tysięcy zł wpłacona na konto Fundacji J. Owsiaka.

     • marzec 1996
      • Dni Patrona Szkoły  w programie: audycja nadawana przez radiowęzeł szkolny, konkurs literacki ze znajomości lektury „Kamienie na szaniec", wieczór poetycki poświęcony poezji K.K. Baczyńskiego.

     • 14. IV. 1996
      • Podsumowanie VI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej - zespół teatralny klas I-III otrzymał wyróżnienie I stopnia, teatr klas IV-VIII oraz zespół taneczny - wyróżnienie II stopnia.

     • 03. V. 1996
      • Uroczystości związane z rocznicą utworzenia Konstytucji 3 maja.

       • sukces miesięcznika SzRU „ZŁOTÓWKA" - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych, wyróżnienia dla „KLEKSA" w Konkursie Gazetek Szkolnych w Mysłowicach.
       • utworzenie szkółki szachowej dla dzieci - zajęcia prowadzone przez mgr M. Sadzikowskiego i instruktorów Z TS Fablok.
     • ​​​​​​​01. IX. 1996
      • Rok szkolny 1996/1997

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, szkoła liczy 1389 uczniów i 88 nauczycieli.

     • 28. IX. 1996
      • Klasy sportowe wyjechały na obóz kondycyjny do Ustronia Morskiego.

     • 14. X. 1996
      • Dzień Nauczyciela obchodzono uroczyście; jednak z wesołym akcentem. nauczyciele przygotowali dla uczniów „Familiadę" - panie kontra panowie. Bezapelacyjnie wygrały panie.

     • 24. X. 1996
      • Kraków - podsumowanie konkursu „Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek. SP8 zdobyła IV miejsce. (W konkursie brały udział 362 szkoły)

     • 11. XI. 1996
      • 78 rocznica odzyskania niepodległości została uczczona recitalem krakowskiego artysty Leszka Długosza oraz montażem poetycko-muzycznym przygotowanym przez uczniów SP8. 

     • 17. I. 1997
      • SzRU zorganizowała „Talent Schow", z którego dochód 400 zł przeznaczono na WOŚP.

     • 20. III. - 24. III1997
      • Dni Patrona Szkoły - w programie m.in.: audycja, filmy, uroczysta akademia.

     • 15 - 16. IV. 1997
      • Uczeń SP8 Ł. Tekielak reprezentuje Gminę Chrzanów na etapie wojewódzkim XIX Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

     • 17. IV. 1997
      • T. Jędruchów zajął I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

       • VII Festiwal Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej - „ósemka" znów zdobywa nagrody!
       • działa klub turystyczny „Włóczykije", który cieszy się wśród uczniów dużym powodzeniem.
     • ​​​​​​​wrzesień 1997
      • Rok szkolny 1997/1998

       Wybrano nowy Samorząd Szkolnej Rady Uczniowskiej. Jej skład: B. Wójcik,
        J. Kukawska, K. Ber, S. Lisowska

     • 24. IX. 1997
      • Dzień Chłopaka - impreza bardzo udana, wszyscy uczniowie bawili się przy dyskotekowej muzyce, nie zabrakło oczywiście życzeń i prezentów.

     • 8 - 10. X. 1997
      • Piękna wycieczka klas VII w Pieniny. Zdobyto Trzy Korony, zwiedzono Czorsztyn, Wąwóz Homole, zamek w Nidzicy.

     • 14. X. 1997
      • Obchody uroczystości z okazji rocznicy utworzenia KEN - były kwiatki, laurki; klasy starsze przygotowały apel, na którym były nie tylko poważne wiersze ale i pokaz tańców towarzyskich.

     • 11. XI. 1997
      • Święto odzyskania niepodległości było okazją do zaprezentowania nie tylko umiejętności artystycznych naszych uczniów, ale i dało możliwość do pokazania, jaką drogę musiała przejść, by odzyskać wolność.

     • listopad 1997
      • „Szalone Liczby" - to teleturniej dla młodzieży. Właśnie w nim występowała nasza koleżanka - Agnieszka. Wielkie brawa za wiedzę i odwagę.

     • 21. XII. 1997
      • Uczniowie SP8 przygotowali dla nauczycieli, kolegów i rodziców wspaniałe Jasełka .

     • 13. II. 1998
      • Walentynki i wielki „Talent Schow", który cieszył się ogromnym powodzeniem!

     • 03. V. 1998
      • Uroczystości związane z rocznicą utworzenia Konstytucji 3 maja.

     • 08. VI. 1988
      • Wizyta autora książek przygodowych dla dzieci i młodzieży  Krzysztofa Petka

       • uruchomienie pracowni komputerowej z ośmioma stanowiskami, świetlicy środowiskowej,
       • uczniowie SP8 reprezentują Chrzanów na wojewódzkich eliminacjach konkursu pożarniczego.
     • ​​​​​​​01. IX. 1998
      • Rok szkolny 1998/1999

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, pamiętamy też o rocznicy wybuchu II wojny.

     • 05. - 19. IX. 1998
      • Klasy VIIIe i VIIId wyjechały do na zieloną szkołę Wroniaw. Koledzy zwiedzili Ostrów Lednicki, Gniezno, Biskupin.

     • 14. X. 1998
      • Dzień Nauczyciela obchodzono uroczyście, były piękne, jesienne dekoracje i trochę zadumy i nostalgii.

     • 07. XI. 1998
      • SU „Grosik" zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Puchar Ministra Edukacji Narodowej na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju.

     • 11. XI. 1998
      • 79 rocznica odzyskania niepodległości została uczczona historyczną sesją oraz apelem.  

     • 02. XII. 1998
      • Kraków - uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego „Zdrowa przyroda - zdrowa żywność - zdrowy człowiek". SP8 zajęła w konkursie I miejsce, nagroda to sprzęt audiowizualny dla szkoły

     • 18. I. 1999
      • Rocznica walk o Monte Cassino. Klasy VII i VIII uczestniczyły w „żywej"  lekcji historii.

     • 20. III. - 24. III 1999
      • Dni Patrona Szkoły - w programie m.in.: audycja, filmy, uroczysta akademia.

     • 28. V. 1999
      • Dzień sportu szkolnego - międzyklasowe zawody sportowe.

     • 12. VI. 1999
      • W czerwcowy wieczór uczniowie klas VIII, nauczyciele i rodzice bawili się na komersie.

     • ​​​​​​​01 IX 1999
      • Rok szkolny 1999/2000

       Rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum nr 4 . Uroczystego otwarcia dokonali: Dyrektor Danuta Skrzypek, uczennica kl. 1J Ania Broda oraz przewodniczący Rady Miejskiej, pan Piotr Solarski.

     • wrzesień 1999
      • Ukazała się pierwsza „Złotówka", czyli miesięcznik Samorządu Uczniowskiego Czwartego Gimnazjum w Chrzanowie.

     • 14 X 1999
      • Nauczyciele SP8 i PG4 wspólnie obchodzili Dzień Nauczyciela. Niektórzy uczniowie wzięli udział w Mini Liście Przebojów i zostali nagrodzeni symbolicznym lizakiem.

     • listopad 1999
      • Uczniowie PG4 pod opieką p. G. Folgi i P. H. Jaracz spędzili dwa tygodnie na zielonej szkole w Sidzinie w Beskidzie Wysokim.  

     • styczeń 2000
      • Dzieci ze świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. M. Oklińskiej wzięły udział w półfinale „Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych Herody 2000".

     • 20 - 24 III 2000
      • W SP8 Obchody Święta Patrona Szkoły. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z działaczem Szarych Szeregów p. J. Winczakiewiczem.

     • 02 VI 2000
      • Dzień Francuski w PG4. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele zaprzyjaźnionego z Chrzanowem miasta Harnes.

     • 09 VI 2000
      • Komers ósmoklasistów.

     • 16 VI 2000
      • Młodzi artyści z PG4 pod kierunkiem p. K. Iwaszkiewicza na scenie chrzanowskiego MOKSiR-u przedstawili musical „Grease".

     • ​​​​​​​01 IX 2000
      • Rok szkolny 2000/2001

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W PG4 naukę rozpoczęły dwa roczniki gimnazjalistów.

     • 30 IX 2000
      • z okazji Dnia Chłopaka uczniowie SP8 i PG4 wybierali Mistera Szkoły. Zwycięzcy to uczeń SP8 Wojciech Jagiełło i uczeń PG4 Artur Woźniak.

     • 11 XI 2000
      • Z okazji Święta Niepodległości uczniowie SP8 przygotowali uroczysty apel. Gimnazjaliści wzięli udział w sesji popularno - naukowej.

     • 13 XI 2000
      • Poetka Lucyna Szubel recytowała swoje utwory przedstawicielom PG4.

     • 13 XII 2000
      • Gimnazjaliści spotkali się z chrzanowską poetką Panią Heleną Chłopek.

     • 14 XII 2000
      • 33 gimnazjalistów wzięło udział w zawodach o Puchar Gimnazjum w Szachach.

     • styczeń 2001
      • Nauczyciele zabawili się w aktorów i wystąpili w przedstawieniu jasełkowym, które oglądali uczniowie PG4. Reżyserem jasełek była p. Ewa Sitko.

     • styczeń 2001
      • Odbyła się uroczysta sesja poświęcona realizacji ścieżki regionalnej w szkole podstawowej i gimnazjum „Małopolskie Boże Narodzenie". Uczniowie SP8 oglądali występ kapeli góralskiej z Żywca.

     • marzec 2001
      • Jola Kędzior z kl. 2D została Miss PG4.

     • 24 - 24 III 2001
      • Odbył się pierwszy w historii PG4 obóz językowy, pod kierownictwem p. K. Jury i p. E. Bałys.

     • 21 IV 2001
      • I Rajd Szkolny PG4, który stał się tradycją naszej szkoły.

     • 24 V 2001
      • Uczniowie SP8 uczestniczyli w Pierwszym Gminnym Przeglądzie Twórczości Profilaktyki Uzależnień STOP NAŁOGOM.

      • Luty 2001 r. – uczniowie SP 8 w Chrzanowie ostatni dzień karnawału 2001 spędzili wraz z gwiazdami muzyki rozrywkowej. Brygida Susuł, Jolanta Burdach, Agnieszka Balicka zorganizowały finał I Konkursu Mini Playback Show, w którym wystąpiło 64 uczniów, naśladując znanych wykonawców.

        

     • 15 VI 2001
      • Dzień Europejski w PG4.

     • ​​​​​​​03 IX 2001
      • Rok szkolny 2001/2002

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Gimnazjaliści w pełnym składzie: I, II i III klasy. W SP8 naukę rozpoczęli uczniowie klasy integracyjnej i sportowej o profilu szachowym.

     • 14 X 2001
      • Uroczyste obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Nauczyciele SP8 zostali nagrodzeni „Złotymi Piórami". W PG4 ogłoszono wyniki plebiscytu przeprowadzonego wśród uczniów. Nauczyciele, którzy zwyciężyli w poszczególnych kategoriach otrzymali „Złote Sowy".

     • 7 XII 2001
      • W świetlicy środowiskowej odbył się „Wieczór Magiczny" przygotowany przez p. A. Białożyt

       i p. J. Burdach. Uczniowie SP8 gościli przedstawicieli wspólnoty „Wiara i Światło" działającej przy Parafii

       pw. Świętej Rodziny.

     • 16 I 2002
      • W „ Domu Urbańczyka" w Chrzanowie odbyła się wystawa prac uczennicy PG4 Katarzyny Fic.

     • marzec 2002
      • Uczniowie PG4 zostali nagrodzeni wyróżnieniem zespołowym w konkursie „ Nasza niezwykła przyjaźń". Konkurs zorganizowała Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak", MCDN oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

     • 22 IV 2002
      • Rozpoczął działalność Klub Europejski Publicznego Gimnazjum nr 4.

     • 23 IV 2002
      • W PG4 odbył się happening „ Bezpieczna szkoła".

     • 16 V - 31 V 2002
      • Uczniowie SP8 przebywali na Zielonej Szkole w Rowach nad Morzem Bałtyckim.

     • 29 V 2002
      • Festyn w PG4.

     • czerwiec 2002
      • Uczeń PG4 Mateusz Mąsior otrzymał nagrodę I stopnia w IX edycji Międzynarodowego Konkursu  Matematycznego „ Kangur 2002".

     • czerwiec 2002
      • Uczniowie SP8 i PG4 uroczyście kończą rok szkolny. Uroczystość dla gimnazjalistów uświetnili swym występem aktorzy grupy prowadzonej przez p. K. Iwaszkiewiczaprzedstawiając musical „West Side Story".

     • ​​​​​​​październik 2002
      • Rok szkolny 2002/2003

       Podczas I Ogólnopowiatowego Przeglądu Grup Teatralnych  w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli wychowankowie Świetlicy Środowiskowej z SP8. Pod kierunkiem p. A. Białożyt uczniowie przygotowali przedstawienie „Alkohol to łzy". 

     • październik 2002
      • Został rozstrzygnięty konkurs poetycki „O Czarny Parasol". Wyróżnieniami zostali uhonorowani nasi uczniowie Celina Lewandowska i Amadeusz Setkowicz.  

     • 25 X 2002
      • W PG4 rozpoczęło swoją działalność Kino Geograficzne. Twórcą Kina był p. Konrad Iwaszkiewicz.

     • 12 XII 2002
      • W PG4 odbyła się uroczysta Sesja Europejska. Uczniowie prezentowali wybrane państwa unijne i stowarzyszone, zorganizowano wystawę o Ukrainie, degustowano potrawy ukraińskie. Gościem honorowym był Konsul Generalny Ukrainy  Aleksander Miedownikow. Sesja ta zapoczątkowała współpracę pomiędzy PG4 i SP3 w Ivano - Frankivsku na Ukrainie.

     • 15 I 2003
      • W SP8 odbył się Powiatowy Bal Karnawałowy. Uczestnikami zabawy były dzieci z klas integracyjnych chrzanowskich Szkół Podstawowych nr 1,7,8, SP4 w Libiążu, PG4 w Chrzanowie, wychowankowie Przedszkola Samorządowego nr 10 w Chrzanowie oraz podopieczni Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta.

     • styczeń - luty 2003
      • W Wiśle odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Klasycznych. Mistrzem Polski Juniorów w Szachach do 8 lat został uczeń SP8 Daniel Sadzikowski.

     • marzec 2003
      • Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 8. W uroczystej akademii przygotowanej przez p. Szatkowską wzięli udział byli żołnierze Armii Krajowej.

     • maj 2003
      • PG4 zostało wyróżnione  w Ogólnopolskim Turnieju Interdyscyplinarnym LIGA XXI wieku.

     • ​​​​​​​18 IX 2003
      • Rok szkolny 2003/2004

       W PG4 odbył IV Rajd Szkolny.

     • 14 X 2003
      • Kabaret „Szpila" przedstawił Dzień Nauczyciela na wesoło. Tradycyjnie nauczyciele PG4 zostali nagrodzeni Złotymi Sowami.

     • 17 X 2003
      • Szkolny Klub Europejski, działający w PG4 był uczestnikiem spotkania młodzieży chrzanowskiej z goszczącymi w naszym mieście władzami zaprzyjaźnionego francuskiego Harnes.

     • 17 X 2003
      • Uczennica gimnazjum Zofia Bąk reprezentowała naszą szkołę na Festiwalu Pięknego Czytania po francusku, który został zorganizowany przez Konsulat i Instytut Francuski w Krakowie.

     • 15 XII 2003
      • Uczniowie PG4 pod opieką p. J. Banasik i p. B. Siekiery przygotowali poetyckie spotkanie z poetką Heleną Chłopek.

     • 19 III 2004
      • Na scenie MOKSiR-u w Chrzanowie  wystawiono musical „Grease". Został on przygotowany przez uczniów  PG4 pod opieką p. K. Iwaszkiewicza.

     • IV 2004
      • W eliminacjach Miejsko - Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej nasi wychowankowie odnieśli sukces. Filip Kostrzewiński zdobył pierwsze miejsce a Katarzyna Sitko drugie.  

     • V 2004
      • W konkursie poetyckim „O herb grodu Chrzanowa" uczennica PG4 Natalia Chmiel otrzymała nagrodę specjalną.

     • kwiecień 2004
      • W PG4 odbyło się Święto Prymusa. W czasie wspólnego spotkania uczniów z najwyższą średnią zagrał zespół p. Michała Rapki.

     • maj 2004
      • Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem p. H. Jaracz i p. A. Gruszczyńskiej - Pałgan na scenie chrzanowskiego Moksiru-u wystawili inscenizację z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     • 11 V 2004
      • W PG4 odbyło się Spotkanie Absolwentów z roku 2002. Byli to pierwsi absolwenci naszej szkoły.

     • czerwiec 2004
      • Festyn szkolny w PG4. Goście mogli odwiedzić między innymi: izbę regionalną, gabinet (al)chemika,  salon historii. Przy okazji można było skosztować różne rodzaje ciast przygotowane przez gimnazjalistów.

     • 02 X 2004
      • PG4 przyłączyło się do ogólnopolskiego programu charytatywnego POLA NADZIEI, mającego na celu przybliżenie społeczeństwu idei ruchu hospicyjnego.

     • 30 XI 2004
      • W PG4  odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej.

     • ​​​​​​​październik 2006
      • Rok szkolny 2005/2006

       W PG4 odbyło się podsumowanie projektu ekologicznego „Odpady ... i co dalej?"

     • 17 III 2006
      • Amatorska Grupa Artystyczna „AGA" działająca przy PG4 pod opieką p. K. Iwaszkiewicza na scenie chrzanowskiego MOKSiR-u wystawiła rock operę „Jesus Christ Superstar". 

     • marzec 2006
      • Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego na wykonanie kartki walentynkowej w języku obcym . Uczennica PG4 Barbara Ludwikowska zdobyła I miejsce.

     • 17 marca 2006
      • W Jaworznie odbył się Festiwal Piosenki Francuskiej. Emilia Tołkaczew uczennica klasy IA PG4  zajęła I miejsce w kategorii licea i gimnazja.  

     • 08 IV 2006
      • Po raz drugi PG4 włączyło się do akacji „Pola Nadziei". Gimnazjaliści pomagali chorym chrzanowskiego Hospicjum św. Józefa.

     • maj 2006
      • W V Powiatowym Konkursie Literackim o „Tęczowe Pióro" I miejsce zajęła uczennica PG4 Agnieszka Pająk.

     • 26 V 2006
      • 38 uczniów PG4, którzy wyróżniali się w działalności ekologicznej i prośrodowiskowej wzięło udział w wycieczce do Ojcowa. Wycieczka była ufundowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Chrzanów.

     • 22 VI 2006
      • Kolejna grupa młodych ludzi kończy edukację w PG4. Po raz pierwszy nauczyciele przyznali uczniom klas trzecich certyfikaty „Pupila". „Najbardziej zakręconym uczniem" został Filip Dobrowolski.

     • ​​​​​​​28 IX 2006
      • Rok szkolny 2006/2007

       Odbył się VII Rajd Szkolny pt. „W pogoni za jesienią", którego celem było poznanie okolic Chrzanowa, zapoznanie się z jego historią i walorami turystycznymi.

     • 15 - 17 IX 2006
      • Sprzątanie świata. Hasło tegorocznej edycji kampanii to „Pomóżmy Ziemi".

     • 27 IX 2006
      • PG4  otrzymało certyfikat „Szkoła wyróżniona za wychowanie".

      • 14 X 2006

       W Dzień Edukacji Narodowej zostały przyznane Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dla p. Danuty Skrzypek, p. Urszuli Boby, p. Elżbiety Domagały.

     • 10 XI 2006
      • Odbyła się akcja informująca o Święcie Niepodległości. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły otrzymali ulotki niepodległościowe przygotowane przez uczniów pod kierunkiem p. Ewy Kuczały.

     • 1 XII 2006
      • W Gimnazjum Nr 1 w Trzebini odbył się I Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim. Uczestniczyły w nim dwie nasze uczennice Emilka Tołkaczew  i Natalia Perlak, która zajęła II miejsce.

     • marzec 2007
      • Zorganizowano wystawę pt. „Lubię tworzyć...", prezentującą najciekawsze prace plastyczne i poetyckie uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Wystawę przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. M. Bogusz, p. H. Feć, p. M. Przybyły, B. Siekiery.

     • kwiecień 2007
      • PG4 wraz z SP8 było organizatorem Powiatowego Etapu Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Drużyna PG4 zajęła II miejsce.

     • 11 V 2007
      • W  Krakowie zostały wręczone nagrody w konkursie „Wiem więcej" zorganizowanym przez Kuratora Oświaty w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Departamentu Edukacji i Sportu. Jednym z laureatów konkursu został uczeń naszej szkoły Marcin Jaszczur.

     • 1 VI 2007
      • Klub Sześciu Kontynentów działający przy PG4 zorganizował Dzień Europejski. Ważnym wydarzeniem było przedstawienie Przewodnika po Chrzanowie Koła Geograficznego.

     • ​​​​​​​29 IX 2007
      • Rok szkolny 2007/2008

       Odbył się VIII Rajd Szkolny. Celem uczestników było opracowanie materiałów do biuletynu planu zagospodarowanie miasta Chrzanowa i jego okolic widzianego oczami młodego pokolenia.

     • 14 X 2007
      • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie PG4 wystąpili na scenie chrzanowskiego MOKSiR - u  Uroczystość uświetniła obecność Ministra Edukacji R. Legutko, który wręczył nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej - wśród nich znalazła się p. Maria Główczyk oraz p. M. Pieczara.

     • listopad 2007
      • W Konkursie Wiedzy Elektroniczno - Informatycznej I miejsce wywalczył uczeń PG4 Marek Dudzik.

     • grudzień 2007
      • Wigilia u Józefowiczów, czyli jasełka w wykonaniu nauczycieli PG4.

     • czerwiec 2007
      • Uczniowie, którzy czynnie brali udział w akcji „Tesco dla szkół" w nagrodę pojechali na całodzienną wycieczkę do krakowskiego ZOO.

     • czerwiec 2007
      • Szachiści z PG4: Malvina Chrząszcz, Katarzyna Zelenka, Daniel Sadzikowski, Miłosz Lorek zostali mistrzami Europy.

      • Maj 2007 r. – Wojewódzki Konkurs „Co wiesz o swojej Ojczyźnie?” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty Józefa Rostworowskiego oraz Poseł na Sejm RP Beaty Szydło. W zmaganiach wzięło udział osiemnaście dwuosobowych zespołów z całego województwa małopolskiego. Organizatorki – Jolanta Burdach i Magdalena Kamińska – przygotowały pytania z zakresu historii, geografii, sztuki, muzyki i sportu.

     • ​​​​​​​1 IX 2008
      • Rok szkolny 2008/2009

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. To ostatni rok szkolny osobno PG4 i SP8

     • 13 IX 2008
      • Odbył się ostatni Rajd Szkolny pod nazwą „Turystyczny Chrzanów".

     • 30 IX 2008
      • Tradycyjnie odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych.

     • 10 X 2008
      • Uczennica PG4 - Paulina Łysik zajęła II miejsce w konkursie pięknego czytania w języku francuskim zorganizowanym przez Instytut Francuski w Krakowie.

     • 14 X 2008
      • W Dniu Edukacji Narodowej zostały przyznane Złote Sowy w kategoriach nauczyciel lubiany, tolerancyjny, wymagający, przedmiotu, wysportowany oraz modny.

     • 13 XI 2008
      • II Festiwal Pieśni Legionowej w Chrzanowie. PG4 reprezentowały Dominika Pater i Izabela Banasik, które wyśpiewały I miejsce.

      • Maj 2008 r.Wojewódzki Konkurs „Szukamy autorytetów – który
       z wielkich Polaków jest dla Ciebie wzorem do naśladowania?”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Małopolski Kurator Oświaty oraz Posłowie na Sejm RP Beata Szydło i Tadeusz Arkit. Na konkurs, którego organizatorkami były Jolanta Burdach i Magdalena Kamińska, napłynęły 134 prace – 86 plastycznych i 48 literackich.

      • 16 X 2008

       Dzień Papieski w PG4. Został zorganizowany pod hasłem „Jan Paweł II - wychowawca młodych".

     • 20 X 2008
      • PG4 odwiedził o. Marek Krysa ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. W czasie spotkania z misjonarzem uczniowie zdobyli informacje o działalności misjonarzy. Ochotnicy mieli możliwość zjedzenia termita.

      • Październik 2008 r. – II edycja Dyktanda Szkół Podstawowych
       i Gimnazjalnych Gminy Chrzanów o Długopis Burmistrza Miasta Chrzanowa.
       I miejsce zdobyła Weronika Kmiecik, a zaraz za nią uplasował się Oskar Burdach. Konkurencję drużynową wygrało Publiczne Gimnazjum nr 4
       w Chrzanowie. Uczniowie zostali przygotowani przez p. Marlenę Przybyłę.

      • W ciągu 25 lat wiele się wydarzyło

       w Szkole Podstawowej nr 8, w Publicznym Gimnazjum nr 4 oraz w Zespole Szkół nr1. Nie jesteśmy w stanie w „Kartce z kalendarza.."  przedstawić wszystkich wydarzeń, sukcesów, osiągnięć. Pamiętamy jednak o wszystkich, dzięki którym tyle się wydarzyło. To nauczyciele, którzy nieustannie inspirowali uczniów do działania, służyli zawsze radą i pomocą. To także uczniowie, którzy swoimi umiejętnościami , talentami  i wiedzą sławili imię naszej szkoły. Wielu rodziców poświęcało swój czas, oferowało swoje umiejętności , ponosiło nakłady finansowe.  Do wielu przedsięwzięć przyczyniali się także pracownicy niepedagogiczni. Wszystkim gorąco dziękujemy.

      • Rok 2010

      • IX Przegląd Teatralny OFF-u

       Na specjalne zaproszenie organizatorów, Amatorska Grupa Artystyczna, której opiekunem jest p. Konrad Iwaszkiewicz, wystąpiła ze swoim spektaklem muzycznym „My name's Bond, James Bond". W dniu 21 października na scenie Teatru Sokół, podczas Festiwalu Teatralnego OFF-u, grupa wystąpiła dwukrotnie przy pełnej widowni. Fragmenty spektaklu można zobaczyć w Trzebińskiej Telewizji na stronie tvt1.pl.

      • Powrót mistrza

       Daniel Sadzikowski, absolwent naszego gimnazjum, został wicemistrzem świata w szachach do lat 16. Daniel po sześciu latach powrócił na mistrzowską imprezę i zdobył medal spełniając swój sen.

      • Biała sobota

       Listopad 2010 r. -  we współpracy z pracownikami Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. rozpoczęcie cyklu spotkań w ramach "Białych sobót", opartych na badaniach profilaktycznych (profilaktyka wad postawy, wzroku i słuchu, stomatologiczna), doradztwie psychologiczno – pedagogicznym, diagnostyce logopedycznej, pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkursach związanych z promowaniem bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Koordynatorzy działań: Jolanta Dyba (higienistka szkolna), Jolanta Burdach, Maria Kotowska - Palian, Magdalena Kamińska.

      • Rok 2011

      • Stypendium Magdaleny

       Magdalena Madeja, uczennica kl 3as Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia sportowe

      • Rok 2012

      • Po finał do Warszawy.

       Sukces informatyczny Aleksandra Potockiego

       17 maj okazał się wyjątkowo szczęśliwy. Olek został laureatem ogólnopolskiego konkursu informatycznego "Tik TAK". znalazł się w pierwszej dziesiątce w Polsce. Sukces jest tym większy, że w konkursie brało udział 22 tysiące uczniów z całej Polski. Olek otrzymał voucher na egzaminy ECDL, by móc swoje zainteresowania i umiejętności komputerowe potwierdzić Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL - certyfikatem o zasięgu międzynarodowym.

      • Certyfikowane laboratorium ECDLA

       Nasza szkoła uzyskuje certyfikowane laboratorium ECDLA, w którym uczniowie mogą zdawać egzaminy ECDL

      • Sukces Jowity

       Jowita Szarek- laureatką konkursu „Mały wielki świat - Unia Europejska w Twoim mieście". Jowita na zaproszenie europosła Bogusława Sonika (organizatora konkursu) przebywała między 13 i 17 maja na wyjeździe studyjnym w Brukseli.

      • Szkoła otrzymuje certyfikat SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

       27 września 2012 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się wręczenie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa".

       Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty - p. Aleksandrem Palczewskim wręczyli certyfikaty 35 przedstawicielom szkół, które uczestniczyły w projekcie i zdobyły największą ilość punktów. Wśród nagrodzonych certyfikatem znalazła się również Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie.

      • Wizyta uczniów - szachistów z Anglii w naszej szkole.

       W dniach 20-27 października br. przebywali w naszej szkole uczniowie i ich opiekunowie z Anglii. Grupa jednych z najlepszych szachistów z English Junior Chess Squad przyjechała do Chrzanowa na zaproszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8, aby wziąć udział w trwającym tydzień XIV Międzynarodowym Turnieju Młodych Talentów oraz Trójmeczu Szachowym z drużynami z Chrzanowa i Rybnika.  W ciągu tygodnia ich pobytu uczniowie zarówno szkoły Podstawowej nr 8 jak i Publicznego Gimnazjum nr 4 mieli okazję w praktyce sprawdzić i udoskonalać swój angielski a także nawiązać kontakty z uczniami z Anglii.

      • KAMIL LEGIĘĆ STYPENDYSTĄ IV EDYCJI AKADEMII TALENTÓW DALKII

       Kamil Legięć to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników sekcji biegu na orientację Klubu Sportowego „Kościelec" Chrzanów, uczeń klasy III a Publicznego Gimnazjum nr 4 w Chrzanowie.

      • Rok 2013

      • Roksana Legięć w kadrze narodowej.

       Uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 w Chrzanowie Roksana Legięć została powołana do kadry narodowej juniorów orientacji sportowej na 2013 rok. Nasza utalentowana zawodniczka trenuje bieg na orientację od pięciu lat w Klubie Sportowym Kościelec Chrzanów.

      • Stypendia Św. Mikołaja przyznane.

       Szkolna Komisja Stypendialna na podstawie złożonego wniosku wytypowała Pawła Paprockiego z kl. 5b do otrzymania Stypendium św. Mikołaja. Wniosek został zaakceptowany przez Fundację Świętego Mikołaja. To już trzeci uczeń Zespołu Szkół Nr 1, który jest stypendystą.

      • Sukces naszych szkolnych filmowców

       Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na filmik utworzony przez uczniów naszej szkoły w projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Opinią Internautów film okazał się najlepszą "wizytówka" w projekcie. Opinię tę podzieliło również  Jury Konkursowe.

       Uczniowie biorący udział w projekcie:

       Szczygieł Kornelia, Matuszek Elżbieta - klasa IIA

       Biśta Marta, Błaszkiewicz Karolina - klasa IIIC

       Hubicka Diana - klasa III B

      • Gra biblioteczna

       16 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyła się III edycja Ekologicznej Gry Bibliotecznej „Złoty Środek". Naszą szkołę reprezentowały uczennice gimnazjum z klasy III A: Kornelia Szczygieł, Elżbieta Matuszek, Andżelika Rozińska, Kinga Kasperek, Wiktoria Chodacka.

       Drużyna wywalczyła III MIEJSCE. Gratulujemy!

      • MAMY CERTYFIKAT „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO”!!!

       Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Paweł Dzierżak wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli 3.10.13 NASZEJ SZKOLE certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Jest on wręczany tylko tym placówkom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

      • Sukces Zuzanny.

       W imieniu Stowarzyszenia Talent gratulacje sukcesu, jakim jest udział uczennicy z naszej szkoły -Zuzanny Ohlaszeny w finale międzynarodowego konkursu programistycznego Creative Baltie 2013, który odbył się 30.11.2013 w Brnie.

        

      • Rok 2014

      • 3 MIEJSCE W MIEJSKO - GMINNEJ GIMNAZJADZIE W PIŁCE RECZNEJ CHŁOPCÓW oraz 3 MIEJSCE W GIMNAZJADZIE KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI CHŁOPCÓW !

      • SZACHIŚCI PG 4 i SP 8 NA PODIUM W POWIATOWYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ W GIMNAZJADZIE

      • Mistrzowie kodowania-bo każdy może być programistą.

       Rozpoczynamy realizację projektu "Mistrzowie kodowania". Pierwszym językiem, którego dzieci będą się uczyć w ramach programu, jest Scratch. Przewidziany jest dla uczniów klas IV-VI.

       Panie Feć i Susuł zgłosiły do I edycji Mistrzów Kodowania naszą szkołę. Wraz innymi nauczycielami podczas szkolenia w Krakowie poznały tajniki programowania w języku Scratch. Teraz z uczniami poprowadzą zajęcia z programowania.

      • EkoChrzanolandia

       20 lutego odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów klas szkoły podstawowej prowadzone przez p. Bogdana Bębenka. Prezentacja miała na celu pokazanie alternatywnych źródeł energii oraz budzenie świadomości potrzeby ekologicznego myślenia.

      • SUKCES DOMINIKA JACHYMCZYKA z 3A PG

       Dominik Jachymczyk z 3A PG  został laureatem Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie w roku szkolnym 2013/2014 organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

      • Kolejne sukcesy naszych uczniów.

       Zuzanna Ohlaszeny z klasy VI a została Finalistką Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W XXI Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej uczeń klasy 6b Paweł Paprocki zajął III miejsce.

      • Szkoła otrzymała certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej jako SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM.

       Z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego oraz honorowych gości nagrodę za I miejsce w Małopolsce oraz nominację do Finałowej Gali Ogólnopolskiej w Warszawie odebrał dyrektor szkoły Marian Sadzikowski wraz z sześcioletnimi uczniami Kamilem Słobodziańskim i Karoliną Brzaną oraz ich rodzicami.

      • Sukces Pawła Paprockiego

       Paweł Paprocki - uczeń klasy 6b otrzymał Wyróżnienie w finale XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w Nowym Sączu. Konkurs odbył się 15.05.2014 r. w miasteczku Galicyjskim Nowy Sącz,ul. Lwowska 2.

      • Wizyta uczniów z Anglii w naszej szkole.

       W związku z odbywającymi się w dniach 24-26 czerwca Międzynarodowymi Mistrzostwami Ziemi Chrzanowskiej  w szachach klasycznych organizowanymi przez UKS przy SP 8, w naszej szkole będą przebywać uczniowie z Anglii z English Junior Chess Squad. Poza udziałem w turnieju 26.06. w poniedziałek wezmą udział w spotkaniach z uczniami całego Zespołu Szkół nr 1, wspólnych lekcjach z fizyki, języka polskiego, matematyki oraz zajęciach sportowych a wieczorem w dyskotece szkolnej. We wtorek 27.06. przed południem będą mieli okazję zobaczyć ogólnoszkolne wybory na szkolnych mistrzów w IX kategoriach, a po południu pojadą zwiedzać Kraków i Kopalnię Soli w Wieliczce.

      • Projekt trzymaj formę

       Uczniowie klas II gimnazjum brali udział w projekcie "Trzymaj formę". Program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ!” organizowany na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego 9 listopada 2006 roku. Realizacja programu uwzględnia kierunki działań określone przez Światową Organizację Zdrowia, a także Stanowisko Rządu RP w tym zakresie.

      • Gala Finałowa ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat”

       28 maja 2014r. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się Gala Finałowa ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat", którego organizatorem było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość została zaproszona delegacja z naszej szkoły - laureatki konkursu na etapie wojewódzkim.

      • Sukces filmowców z klasy III A.

       Dziewczęta z klasy IIIA - Kinga Kasperek, Elżbieta Matuszek i Kornelia Szczygieł biorące udział w warsztatach filmowych organizowanych przez Miejską Bibliotekę w Chrzanowie, wywalczyły główną nagrodę Tytuł Oficjalnej Wizytówki Ziemi Chrzanowskiej 2014.

       Uczennice już drugi raz brały udział w tym projekcie - w ubiegłym roku zdobyły wyróżnienie i I miejsce w głosowaniu internautów.

      • Podsumowanie projektu MISTRZOWIE KODOWANIA

       13 czerwca w Warszawie odbył się Festiwal projektów, który był okazją, aby szkoły, które brały udział w Mistrzach Kodowania mogły zaprezentować, czego się nauczyły i co udało im się osiągnąć. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”.

       Zajęcia z "kodowania" prowadziły w szkole Henryka Feć i Brygida Susuł.

       Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Przemysław Małecki z klasy I, Amelia Pyzio i Julia Mazgaj z klasy Va.

      • VIII edycja Dyktanda Szkół Podstawowych Gminy Chrzanów “O długopis Przewodniczącego Rady Miejskiej”

       3 października 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w Chrzanowie odbyła się VIII edycja Dyktanda Szkół Podstawowych Gminy Chrzanów “O długopis Przewodniczącego Rady Miejskiej”.Nasza szkoła zdobyła I miejsce drużynowo !

       Wielkie gratulacje należą się też Zosi Trendzie z kl.5 a,która zdobyła II miejsce,IV miejsce zajął Mateusz Żegleń z kl.5d,a na V miejscu uplasowała się Julia Kawka.

      • Młodzieżowy Mistrz Ortografii Polskiej

       12 października 2014 roku w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach nasza absolwentka - KORNELIA SZCZYGIEŁ zdobyła tytuł Młodzieżowego Mistrza Ortografii Polskiej. To wielki sukceszwłaszcza, że konkurs cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce. Kornelia pokonała 91 uczestników, i, oprócz cennych pamiątek zdobyła, jak sama mówi to, co bezcenne - ogromną satysfakcję i możliwość potwierdzenia swojej wiedzy.

      • XII Mistrzostwa Ortograficzne Jaworzna im. Krystyny Bochenek

       29 października 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XII Mistrzostwach Ortograficznych Jaworzna im. Krystyny Bochenek. Drużyna w składzie: Olga Barańska /3B/,Agata Marzec /2C/, Agnieszka Sermak /2A/, Martyna Hodur /1A/ oraz Paweł Nowotarski /3A/ wykazała się doskonałą znajomością ortografii. Mimo licznej konkurencji nasi reprezentanci zajęli miejsca na podium: Agata Marzec - II miejsce, a Agnieszka Sermak miejsce III.

      • KOLEJNY SUKCES ORTOGRAFICZNY NASZEJ GIMNAZJALISTKI.

       Tym razem bezkonkurencyjna okazała się OLGA BARAŃSKA, która zdobyła tytuł GIMNAZJALNEGO MISTRZA ORTOGRAFII. Pozostali członkowie drużyny wykazali się doskonałą znajomością ortografii i  zasłużyli także  na słowa uznania.

       Naszej MISTRZYNI gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

      • Michał Ferlak Mistrzem Polski Modeli Swobodnie Latających w klasie F1N.

       W weekend 8-9 listopada 2014 r. w Suwałkach odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających w klasie F1N.

       Zawody podzielono na kategorie: Młodzik, Junior młodszy, junior, senior.

       Celem zawodników było jak precyzyjne wypuszczenie niewielkiego modelu, tak aby ten utrzymał się jak najdłużej w powietrzu. Należy wspomnieć, że zawody odbyły się w hali.

       Nasz uczeń Michał Ferlak z IIIA, który startował w kategorii junior młodszy w barwach MOKSiR Chrzanów "utrzymał się pod sufitem" najdłużej, co dało mu zwycięstwo, a tym samym osiągnął Mistrzostwo Polski indywidualnie i drużynowo.

      • Paweł Paprocki znów zaśpiewał z Majką Jeżowską.

       Dzisiaj w Pytaniu na Śniadanie w telewizyjnej Dwójce wystąpił Paweł Paprocki, uczeń klasy 1 B naszego gimnazjum. Paweł, jak to Paweł, z powodu wrodzonej skromności nikomu nie powiedział, że po raz kolejny zaśpiewa na czwartej już płycie z serii "Czarodzieje uśmiechu" obok takich sław jak Majka Jeżowska, Natalia Szroeder, Hania Stach, Olga Bończyk, Andrzej Krzywy i Rafał Brzozowski. Dochód ze sprzedaży płyty zostanie przekazany na realizację programu Fundacji NIE nowotworom u dzieci.

      • Maj 2014 r. – Powiatowy konkurs literacki „Przeżyłam/przeżyłem tu tyle lat… Wspomnienia o Ziemi Chrzanowskiej” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Urygi, zorganizowany przez pedagoga szkolnego Jolantę Burdach i psychologa szkolnego Magdalenę Kamińską.

      • Rok 2015

      • Sukces Emilii

       Prawie 80 szachistów z powiatu chrzanowskiego wystąpiło w powiatowej Gimnazjadzie i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach. Bezapelacyjnie świetny występ zaliczył Konrad Łyszczarz, który jako uczeń klasy III SP z wynikiem 100 % został mistrzem powiatu chrzanowskiego. Wśród dziewcząt zdecydowanie zwyciężyła Emilia Dyląg z klasy V.

      • Walentynkowa NOC KODOWANIA

       Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, postanowili poszukać zagubionego scretchowego serca w noc walentynkową. Poszukiwania rozpoczęli o godzinie 18:00 łącząc się na skype z panem Krzysztofem Jaworskim - reprezentantem organizatora programu Mistrzowie Kodowania, który udzielił dzieciom wielu cennych wskazówek dotyczących programowania i oczywiście życzył powodzenia w poszukiwaniu zagubionego scretchowego serduszka. Po rozmowie nasi dzielni mistrzowie zabrali się ostro do pracy, dzięki której powstały walentynkowe kartki, ciekawe animacje. Wszystkie dzieci doskonale poradziły sobie z duszkami i klockami. W nocy kodowania uczestniczyło 23 dzieci z klas II, III, IV, V, VI. Pod czujnym okiem swoich pań Brygidy Susuł, Henryki Feć. Uczniowie brali udział w trzech panelach tematycznych: programowanie, zajęcia sportowe, noc filmowa. Julka, dwie Karoliny przygotowały nocne podchody z ciekawymi zadaniami do wykonania. Rozstrzygnięty został również konkurs na najciekawszą scretchową czapkę. Tą konkurencję wygrał Borys z klasy II d.  Programowanie poprzez zabawę cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na bieżąco uczniowie mogli swoje myśli, uczucia zapisywać na tablicy wrażeń.

      • IV Powiatowy Rajd na Orientację Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w Chrzanowie.

       W kategorii indywidualnej szkół podstawowych i gimnazjalnych I miejsce zdobył zespół: „THE WINNERS" z SKK PTT przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie - Mateusz Pucuła z klasy 3C, Aleksandra Urbańczyk z klasy 1A

      • ZŁOTO ALEKSANDRY ŁĘCZYŃSKIEJ i SREBRO SZTAFETY CHŁOPCÓW W MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADZIE W PŁYWANIU

       13-go marca odbyła się w Tarnowie Małopolska Gimnazjada Młodzieży w Pływaniu. Reprezentanci naszej szkoły walczyli z rywalami z gimnazjów z całego województwa małopolskiego i zdobyli: ALEKSANDRA ŁĘCZYŃSKA - I miejsce w MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADZIE  W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM, SZTAFETA CHŁOPCÓW- II miejsce w MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADZIE  W PŁYWANIU DRUZYNOWYM.  Sztafeta chłopców w składzie: Jerzy Dzierwa, Patryk Szulikowski, Oskar Wojtaszewski, Mateusz Mendyk, Dominik Baran, Maciej Latak, Piotr Pancerz, Mateusz Paczyński, Aleksander Potocki dwa razy „otarła się o złoto"

      • FINAŁ KONKURSU INFORMATYCZNEGO „ PIKI"

       Dnia 10 kwietnia 2015 roku odbył się w Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini,  finał III Powiatowego Internetowego Konkursu Informatycznego. W godzinach od 9 do 12 o wyniki walczyli uczniowie szkół gimnazjalnych, Finalistami konkursu z naszego gimnazjum okazali się: Magdalena Broda, Jan Filipski. Aleksander Potocki, Dawid Skowronek uczniowie klasy III A.

      • Sukcesy naszych uczniów.

       Aleksander Potocki i Michał Ferlak uczniowie klasy 3A zostali finalistami Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej - gratulujemy!!!!

      • Brawo Julka!

       Julia Zasada zajęła II miejsce w IV Małopolskim Konkursie Recytatorskim: „Niektórzy lubią poezję" organizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

      • Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

       Reprezentacja  PG4 Chrzanów  uzyskała najlepszy  wynik podczas  Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego  Turnieju BRD , plasując się  na pierwszym miejscu w klasyfikacji  drużynowej. Zespół  gimnazjalistów startował  w składzie: Jan Filipski, Aleksander  Potocki, Jerzy Dzierwa. Uczestnicy konkursu rywalizowali w następujących konkurencjach: pisemny test znajomości  przepisów ruchu drogowego, jazda na rowerze po torze przeszkód, umiejętność udzielania pierwszej  pomocy.  

      • Nasza absolwentka Natalia Sitarz AKADEMICKĄ MISTRZYNIĄ POLSKI w FUTSALU KOBIET

       W Finale Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet organizowanym przez AZS Politechniki Gdańskiej Natalia Sitarz- nasza absolwentka z drużyną UJ Kraków zdobyła 1 miejsce. Gratulujemy!

      • Kolejny sukces naszej ubiegłorocznej absolwentki- Kornelii Szczygieł

       Kornelia Szczygieł znowu sprawiła wszystkim miłą niespodziankę! Po tym, jak we wrześniu w katowickim Spodku została Mistrzynią Polskiej Ortografii, postanowiła spełnić swoje największe marzenie, a mianowicie zdobyć zagraniczne stypendium. I tak, już od września Kornelia rozpocznie naukę w prestiżowym Beston Colege w Wielkiej Brytanii, gdzie będzie się uczyć aż do międzynarodowej matury, którą zda za dwa lata właśnie w Anglii. Aby dostać się do tak elitarnej szkoły, nasza absolwentka musiała zmierzyć się z 50 kandydatami, którzy tak jak ona, po złożeniu swoich aplikacji, zaproszeni zostali na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy. Tam dyrektorzy angielskich szkół osobiście wybierali swoich przyszłych uczniów z Polski. Jednak tylko szczęśliwej piętnastce udało się zdobyć miejsca w prywatnych szkołach. Patronat nad stypendium objął m.in.prezydent RP. Kornelia ma już kolejne marzenie...To studia na Oxfordzie. Kornelko, jesteśmy z Ciebie dumni,gratulujemy Ci i trzymamy kciuki za Twoje dalsze sukcesy!!!

        

      • Sukces Karoliny

       Karolina Lichota z kl 6a s zajęła II miejsce w powiatowym konkursie "Powiat chrzanowski pod okupacją niemiecką". Gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów.

      • Sukces Zuzi

       Sukces Zuzi Pytlowskiej z kl.4c   15 maja 2015 roku  Zuzia Pytlowska z kl.4c otrzymała wyróżnienie w XXXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Nowym Sączu.

      • Kolejna wizyta uczniów z Anglii w naszej szkole.

       Od wczoraj do 30 maja br. gościmy  na terenie naszej szkoły 12 uczniów z Anglii i ich opiekunów z English Junior Chess Squad , którzy uczestniczą w Międzynarodowych Mistrzostwach Ziemi Chrzanowskiej w szachach.


        

      • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny TIK-TAK

       Małopolska Gala konkursu informatycznego TIK?-TAK

       W dniu 12 maja 2015 roku zakończyła się V edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-TAK!), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL Polska (European Computer Driving Licence). W tym roku do boju stanęło blisko 30 tysięcy uczniów z ponad 1100 szkół.

       Do wojewódzkiego finału zakwalifikowali się uczniowie z naszej szkoły: Łukasz Zarzycki z SP8 oraz Aleksander Potocki i Patryk Kucek z PG4.


        

      • Wrzesień – grudzień 2015 r.realizacja w szkole rządowego programu „Bezpieczna +”. Działania realizowane w ramach programu, koordynowane przez Jolantę Burdach i Magdalenę Kamińską, obejmowały m.in. poprawę bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego w szkołach, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, bezpieczne korzystanie
       z cyberprzestrzeni.

      • Rok 2016

      • XIV wojewódzki konkurs plastyczny Boże Narodzenie -tradycje i współczesność

       18 grudnia 2015 w Modzieżowym Domu Kultury w Trzebini podsumowano XIV wojewódzki konkurs plastyczny " Boże narodzenie -tradycje i wspólczesność" Nadesłano 867 prac. Jury doceniło prace uczniów z naszej szkoły : wyróżnienie zdobył Ignacy Walenciak z klasy 6a, a Zuzanna Pytlowska z klasy 5c nagrodę.

      • XI Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej o PUCHAR RUDOLFA 2016.

       W dniu 14.01.2016 uczennica klasy V c, Zuzanna Pytlowska zajęła III miejsce w XI Powiatowym Konkursie Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim o Puchar Rudolfa. Uczennice Karolina Lichota i Karolina Konopacka z klasy 1A Publicznego Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie zdobyły wyróżnienie piosenką „Let it snow”

        

      • 17-22 lutego - Wizyta uczniów z Anglii w naszej szkole

       W dniach 17-22 lutego po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole 19 uczniów- szachistów i ich opiekunów z English Junior Chess Squad w Anglii . Oprócz udziału w międzynarodowych meczach i turniejach w szachach organizowanych w naszej szkole przez UKS8: meczu Anglia-Chrzanów, Mistrzostwach Ziemi Chrzanowskiej w szachach błyskawicznych i XXI Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Trzebini, uczniowie z Anglii uczestniczyli w naszym życiu szkolnym i spotykali się z naszymi uczniami. 

      • Sukces naszych poetów

       13 lutego 2016r. roku w klubie Stara Kotłownia przy Miejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji                   w Chrzanowie, odbyło się podsumowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  dla Dzieci i Młodzieży ,,BEZ GRANIC''. Twórczość uczennic z klasy 4b: Julii Gądek, Oliwii Ładochy oraz Wiktorii Kocot została doceniona i nagrodzona. Julia zdobyła wyróżnienie, natomiast Oliwia i Wiktoria otrzymały wyróżnienie promocyjne.  Laureatem konkursu została Wiktoria Ziober.

      • Wykłady z fizyki na UJ

       Uczniowie klas pierwszych PG4 dwukrotnie w tym roku szkolnym uczestniczyli w wykładach w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze spotkanie dotyczyło zjawisk fizycznych w niskich temperaturach.

      • I Gminny Konkurs Matematyczny Trójki w Trójce

       Drużyna klas szóstych w składzie: Ida Ohlaszeny kl VIc, Katarzyna Wożniak kl VIc, Jakub Szczurek kl VIas zdobyła II miejsce w I Gminnym Konkursie Matematycznym"Trójki w Trójce"

        

      • V Powiatowy Konkurs Historyczny Dla Przeszłych i Przyszłych lat

       Uczeń klasy 5 c Igor Szczurek zajął 2 miejsce w V Powiatowym Konkursie Historycznym " Dla przeszłych i przyszłych lat"

      • Nasza stypendystka

       "Nihil est victoria dulcius" Wiktoria Ziober, uczennica klasy V a, została uhonorowana stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna w dziedzinie sportu. W tym roku o stypendium ubiegało się ponad sto osób. Spośród kandydatur wybrano dwudziestu sześciu laureatów o wybitnych osiągnięciach. 

      • Zuzanna Pytlowska została stypendystką Fundacji Świętego Mikołaja

       Uczennica klasy 6c Zuzanna Pytlowska została stypendystką Fundacji Świętego Mikołaja. 

      • Kwiecień 2016 r. – I Gminny Konkurs „Nasi szkolni patroni”. W tym roku szkolnym uczniowie chrzanowskich szkół upamiętnili „Szare Szeregi”. Konkurs obejmował przygotowanie prac literackich. Kulminacyjnym punktem gali podsumowującej przedsięwzięcie było zasadzenie dębu „Szare Szeregi”. Pomysłodawczyniami i organizatorkami były: Jolanta Burdach i Magdalena Kamińska.

      • Rok 2017

      • Pracowite Ferie - 3 dni – 8 startów – 8 złotych medali

       Wiktoria Ziober - uczennica klasy 5 SP8 w Chrzanowie w ostatni weekend wywalczyła 8 złotych medali w prestiżowych międzynarodowych zawodach „VII Puchar Silesia” w Katowicach.

      • Wizyta uczniów z Anglii

       W dniach 15-20 lutego po raz kolejny do Zespołu Szkół nr 1 w Chrzanowie na zaproszenia Dyrektora szkoły Mariana Sadzikowskiego przyjechali uczniowie -szachiści (10 uczniów i 2 opiekunów z English Junior Chess Squad w Anglii i jak zwykle zostali tutaj ciepło przyjęci przez naszych uczniów.

      • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym – Finał Wojewódzki - brązowy medal dla drużyny dziewcząt i chłopców

      • Konkurs historyczny

       W VI POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM, Edycja 2017: „Żyli wśród nas. Dzieje i kultura żydowskich mieszkańców powiatu chrzanowskiego - II miejsce zajęła uczennica klasy IIA PG 4 KAROLINA LICHOTA. 

      • Sukcesy uczniów klas 2 SP8 w III Gminnym Dyktandzie z Języka Angielskiego

       Krzysztof Bodurka z kl. 2d zdobył I miejsce w gminie Maksymilian Jędryka z kl. 2a zdobył wyróżnienie.

      • AWANS DRUŻYNY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO WOJEWÓDZKICH IGRZYSK DZIECI W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

       We wrześniu i w październiku odbywały się zawody w  SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH dziewcząt i chłopców. Na szczeblu gminnym  obie nasze sztafety zdobyły I miejsce, a w zawodach powiatowych chłopcy wywalczyli pierwszą lokatę, a dziewczęta drugą. Obie nasze drużyny uzyskały awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim.

      • Sukces Mikołaja

        W wojewódzkim konkursie historycznym "W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości", uczeń klasy 6a MIKOŁAJ SZCZUREK zajął V miejsce. Gratulujemy wiedzy i pasji oraz życzymy dalszych sukcesów.

      • Kwiecień 2017 r. – II Gminny Konkurs „Nasi szkolni patroni – ks. prof. Józef Tischner”.

      • Rok 2018

      • Sukcesy naszych uczniów

       Uczennica klasy 7c - Zuzanna Pytlowska zajęła II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Piosenki Świątecznej w języku obcym o Puchar Rudolfa 2018.

      • Oficjalne otwarcie oddziałów przedszkolnych.

       25 stycznia 2018 roku odbyło się otwarcie oddziałów przedszkolnych mieszczących się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie. Ten wyjątkowy moment uświetnili swą obecnością m.in. przedstawiciele organu prowadzącego, dyrektorzy chrzanowskich szkół i przedszkoli, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Grupy przedszkole wystąpiły z programem artystycznym - publiczność podziwiała „Sówki”, „Słoneczka”, „Misie” i „Motylki” z uśmiechem i wzruszeniem. Po uroczystym poświęceniu budynku oraz przecięciu wstęgi, zaproszeni goście udali się na zwiedzanie przedszkola. To był dzień pełen wrażeń!

      • SUKCES JULII KAWKI z KL.III A

       19 marca br. uczennica kl.IIIA-  Julia Kawka została finalistką VII Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Niektórzy lubią poezję". W tym roku uczestnicy recytowali wybrane wiersze Haliny Poświatowskiej. Julia pięknie zaprezentowała dwa z nich-"Jestem Julią "i 'Odłamałam gałąź miłości".

      • GRATULUJEMY MŁODYM POETKOM

       W dniu 16 marca 2018 r. dwie uczennice naszej szkoły Hania Janicka z klasy 5c i Wiktoria Ziober z klasy 6as odebrały wyróżnienia za swą twórczość w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży „Gez Granic". To już drugie osiągnięcie tego „duetu" w minionym tygodniu dziewczyny zostały laureatami w konkursie wiedzy o książce „Hobbit". Laureatką  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w kat. II jest uczennica klasy  trzeciej gimnazjum Agnieszka Tratwińska.

      • Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół klas I-III w szachach.

       Zakończyliśmy udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół klas I-III w Poroninie. Przez 4 dni w pięknym Ośrodku Limba o tytuł najlepszych uczniów klas I-III w kraju rywalizowały trzy szkolne drużyny SP 8. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Chrzanowie wracają do Chrzanowa z tytułem wicemistrzów Polsk

      • Kartka do powstańców

       27 września br. napiszemy  i wyślemy symboliczne kartki do uczestników Powstania Warszawskiego. W ten symboliczny sposób upamiętnijmy Ich i uhonorujmy! Harcerzy i zuchy obowiązuje w tym dniu mundur. Przy tablicy pamiątkowej stanie warta honorowa.

        

      • XII Gminny Festiwal Pieśni Legionowej

       Zuzanna Pytlowska i Tymoteusz Woźniak zajęli I miejsce w XII Gminnym Festiwalu Pieśni Legionowej.Gratulujemy!

      • Uczniowie SP8 Chrzanów srebrnymi medalistami Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w Szachach

       30 listopada czteroosobowa drużyna z kl. 3A : Emilia Dyląg, Ignacy Walenciak, Michał Matuszek i Marta Mucha stanęli do walki z najlepszymi drużynami szkolnymi z całej Małopolski wyłonionymi w rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego. Po zaciętej walce - pięciu godzinach gry nasza drużyna zdobyła drugie miejsce.

      • Multimedalista w BOKSIE

       BARTEK ŚRODA, uczeń klasy 6as to multimedalista w BOKSIE. Wygrywa praktycznie wszystkie turnieje, na których się pojawia. Ostatnie duże osiągnięcia to wywalczenie dwóch złotych medali w Międzynarodowych Turniejach Bokserskich w czeskiej Ostrawie i na Słowacji. 

      • SP8 Mistrzem Województwa Dzieci w Szachach Drużynowych

       W Finale Wojewódzkim Drużynowych Igrzysk Dzieci w Szachach w Myślenicach drużyna SP 8 Chrzanów bezapelacyjnie zajęła I miejsce wygrywając wszystkie mecze

      • Sukces Dominika

       Uczen gimnazjum z klasy IIIC Dominik Maj dostał się do zawodów pisemnych II etapu XLV Olimpiady Geograficznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Jest jedynym uczniem z gimnazjum w województwie małopolskim, który dostał się do tego etapu.

      • Kwiecień 2018 r. – III Gminny Konkurs „Nasi szkolni patroni – Rodzina Starzeńskich”.

      • Rok 2019

      • Sukces Jakuba

       Jakub Kurowski uczeń klasy 4c naszej szkoły uzyskał tytuł Laureata I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Archimedes. Zdobył 100% możliwych punktów.

      • Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu

       Justyna Poznańska i Kacper Szczurek stanęli na podium podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły się w Nowym Sączu. Nasza uczennica została mistrzynią Małopolski na 50 m stylem grzbietowym r, a Kacper w stylu motylkowym zdobył „srebro" . Również drugie miejsce w sztafecie 6 x 50 m stylem dowolnym zdobyła drużyna chłopców , która popłynęła w składzie: Kacper Szczurek, Patryk Kawala, Konrad Cora, Ignacy Walenciak, Wiktor Ziach oraz Igor Madejski.

      • Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego

       Igor Szczurek - uczeń klasy VIIIc Szkoły Podstawowej numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie został finalistą Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

      • Wygraliśmy w konkursie mobilną pracownię komputerową

       Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do konkursu #OSEWyzwanie, który zakończył się dla naszej szkoły wielką wygraną. Nagrodą w konkursie jest mobilna pracownia komputerowa, składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu. 

       Jednym z kilku zadań w konkursie, w którym mogli wykazać się uczniowie było stworzenie pracy plastycznej „Smart Szkoła". Dziękujemy  Zosi Dobiji, Madzi Hynek, Oldze Zenker, Dorotce Sękowskiej z klasy 8c,  Inez Pławeckiej z klasy 7b, które wykonały pracę pod okiem pani Brygidy Susuł

       Dziękujemy dyrekcji wszystkim za współpracę, wsparcie i zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że pracownia uatrakcyjni zajęcia i przyczyni się do jeszcze lepszych wyników naszych uczniów.

      • ORTOGRAFICZNY SUKCES NASZYCH REPREZENTANTEK!

       Nasza szkoła tradycyjnie wzięła  udział w  Dyktandzie "O Pióro Burmistrza Chrzanowa",którego XIII  edycja  odbyła się 02.10.19r. w SP10 w Chrzanowie. W tym roku reprezentowały nas: Zofia Dobija z kl.8c, Anatolia Dzierwa z kl.7c, Anna Oleś z kl.6d.

      • #jestnaswiecej

       Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Stop hejtowi w sieci" zorganizowanej przez Fundację Orange #jestnaswiecej mającą na celu pokazanie, że jesteśmy przeciwko hejtowi w sieci. Na znak sprzeciwu wobec hejtu w sieci uczniowie otrzymali i założyli pomarańczowe sznurówki, które przekazała nam Fundacja Orange.

      • Rok 2020

      • Brązowy medal dla Leny Rajcy

       Lena brała udział w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 12 w tenisie ziemnym, które odbyły się 5-10.01.2020 w Sobocie k. Poznania.Zdobyła tam brązowy medal w grze podwójnej.

      • W ciągu 35 lat wiele się wydarzyło

      • DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OBCHODAMI JUBILEUSZU 35-LECIA SZKOŁY rok szkolny 2020/2021

      • Oddziały przedszkolne:

       1. ,, Kapsuła czasu’’( wychowawcy oddz. przedszkolnych)

       2. Posadzenie drzewa ( wychowawcy oddz. przedszkolnych)

      • Klasy I – III

       1. Spotkanie z piosenką harcerską ( p. M. Kotowska-Palian, wychowawcy kl.I-III)

       Nauka wybranych przez zespół edukacji wczesnoszkolnej piosenek harcerskich, a następnie wspólne śpiewanie przez wszystkie klasy w wybranym dniu

       2. Przygotowanie prezentacji o Szarych Szeregach i przeprowadzenie zajęć na ten temat. (wychowawcy kl.I-III)

       3. Dzień z popularnymi zabawami harcerskimi ( we współpracy z harcerzami) (wychowawcy kl.I-III)

       4. ,,Kapsuła czasu”( p. D. Lutkiewicz, wychowawcy kl.I-III)

       5. Wystawa Moja Rodzina uczyła się w 8 ( p. J. Sobczak )

      • Klasy IV-VIII

       Projekt językowo-plastyczny na Dzień Języków Obcych - Szkoła kultury w 35 językach (koordynatorzy p. D. Ślusarczyk-Małecka, p. M. Szostek-Trzep)

       2. Utworzenie listy nauczycieli uczących w naszej szkole na przestrzeni 35lat – ( p. Jolanta Burdach, p. Renata Kostrzewińska )

       3. Prezentacja mulimedialna – Dyrektorzy Szkoły – p. Agnieszka Ronowicz

       4. W ramach obchodu jubileuszu szkoły planujemy przeprowadzenie następujących konkursów pod wiodącym tytułem Każde pokolenie ma własny czas:

       Szkoła w moim obiektywie - konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII – VIII

       Moja szkoła ma 35 lat - konkurs plastyczny na kartkę (pocztówkę) upamiętniającą szkolny jubileusz (p. M. Kamińska, p. J. Małecka, p. B. Perek)

       5. Obchody Święta Patrona Szkoły ( p. J. Małecka )

       6. Galeria zdjęć dyrektorów oraz pracowników SP8 ( dyrekcja szkoły)

       7. Odnowienie tablicy pamiątkowej ( dyrekcja szkoły, T. Kasprzyk)

       8. Zamontowanie nowych pamiątkowych tablic poświęconych Szarym Szeregom ( dyrekcja szkoły, Rada Rodziców)

       9. Uruchomienie nowej strony internetowej szkoły ( p. B. Susuł, dyrekcja szkoły)

       10. Szkolna "telewizja"- wywiady nagrywane z byłymi dyrektorami, nauczycielami, absolwentami ( p. M. Przybyła )

       11. Krótkie filmy naszych absolwentów, w których zwięźle opowiedzą, czym się obecnie zajmują, z którego są rocznika i opiszą jakieś wspomnienie związane z SP8 ( p. M. Przybyła)

       12. Konkurs wiedzy o Szarych Szeregach ( p. I. Zielińska, p. T. Mosna, p. B. Siekiera)

       13. BohaterON ( p. I. Zielińska)

       14. Konkurs plastyczny – Komiks o Akcji pod Arsenałem ( p. I. Zielińska, p. T. Mosna )

       15. Konkurs na grę planszową poświęconą Szarym Szeregom ( p. I. Zielińska, p. K. Zięba)

       16. Konferencja naukowa / wykład poświęcony Szarym Szeregom ( p. I. Zielińska)

       17. Konkurs na Logo 35-lecia (w formie graficznej lub przestrzennej), ( nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego)

       18. Konkurs na najlepszy krótki film będący reklamą szkoły ( nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego)

       19. Konkursy matematyczno – przyrodnicze np. Mistrz 35 równań, Mistrz 35 działań pisemnych ( nauczyciele matematyki)

       20. Witaminy na Urodziny w ramach realizacji projektu ,, Trzymaj formę’’(p. M. Bucior, p. J. Burdach )

       21. Ambasadorowie integracji – konkurs literacko-plastyczny ( p. M. Bucior)