• Rekrutacja

     • 2024/2025

                     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi   im. Szarych Szeregów informuje, że w dniach

       

      od 03.04.2024r. do 10.04.2024r.

       

      po zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego,  do którego zostało zakwalifikowane.

       

      Potwierdzenie_woli_przyjecia_do_PS_i_OP.pdf

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie informuje, że dysponuje 6 wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych.

      Wnioski można składać poprzez stronę internetową: https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow

       

      Ogłoszenie

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

      im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

      informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się  za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej  

      od 19 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r.

      Wnioski można składać poprzez stronę internetową: https://nabordoprzedszkola.pl/chrzanow

      Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną ogłoszone  na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły:

        sp8chrzanow.edu.org,  w  zakładce   SZKOŁA  ->  Odziały przedszkolne  ->  Rekrutacja

      ZASADY_REKRUTACJI_DO_SAMORZaDOWYCH_PRZEDSZKOLI_I_ODDZIALOW_PRZEDSZKOLNYCH_W_SZKOLACH_PODSTAWOWYC.pdf

      scan_-zarzadzanie_BM_-_terminy_rekrutacji_PS_i_OP.pdf

      Ogłoszenie !

      Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8  z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów  w Chrzanowie składają na kolejny rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,  w  tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,   w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego          w roku 2024.

      Deklaracje będą wydawać i przyjmować wypełnione wychowawcy

      od 12 lutego do 18  lutego 2024r

      ( niezłożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.)

      Deklar._o_konty._wych_przedsz_w_OP.pdf