• Aktywna tablica

     • Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w III edycji  rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

      Celem projektu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych).
      Technologia informacyjna i komunikacyjna - TIK to połączenie technologii informatycznej z innymi, głównie z technologią komunikacyjną, np. komputer wraz z oprogramowaniem, telefony komórkowe, telewizja oraz usługi z nimi związane np. wideokonferencje, rozmowy on-line, zdalne uczenie się .
      W ramach tego programu zakupiliśmy tablicę interaktywną, dwa  projektory oraz interaktywny monitor dotykowy. Sprzęt został umieszczony w trzech salach lekcyjnych.

    • Scenariusze z TIK

    • Nauczyciele naszej szkoły przygotowali scenariusz w ramach realizacji rządowego programu "Aktywna tablica".

     Zapraszamy innych nauczycieli do skorzystania z dostępnych plików.

      

     Scenariusze TIK