• Gabinet profilaktyki

    • GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

    • Zobacz obraz źródłowy

     Dyplomowana higienistka szkolna Jolanta Dyba


     poniedziałek 7:00 - 14:35

     wtorek 7:00 - 14:35

     środa gabinet nieczynny

     czwartek 7:00 - 14:35

     piątek 7:00 - 14:35


     Szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zapewnia uczniom pomoc doraźną oraz pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Praca pielęgniarki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami.

     Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

     • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

     • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

     • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

     • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

     • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

     • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;

     • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, w tym prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.