• MLegitymacja


    •                                                     

     Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem,
     które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

     Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego,
     w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia
     - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

      

     Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

     Aby uruchomić mLegitymację należy:

     1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek.pdf).

     2. w chwili obecnej przesłanie skanu na adres szkoły sekretariat8@interia.pl

     3. skan wersji papierowej legitymacji uczniowskiej

     4. jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

     5. Wszystkie dokumenty wysłać na adres: sekretariat8@interia.pl

     Następnie:

     1. Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.

     2. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

     3. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

      https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

     4. Informacje o publicznej aplikacji mobilnej

      https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html


      


      

      

     BEZPŁATNY KREATOR ZDJĘĆ DO MLEGITYMACJI

     instrukcja