• VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim