• Aktywna Tablica

    • Realizujemy program rządowy „Aktywna tablica” 

     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883). 

     Rozporządzenie określa: 

     zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w obszarze rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowanego na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, ustanowionego uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zwanego dalej „Programem”. 

      

     Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie złożyła  wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie programu rządowego ,,Aktywna Tablica”  w roku 2023 na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883, §2 pkt 6), który został pozytywnie rozpatrzony. 

     Koszt całkowity = 43 750zł 

     Wnioskowana kwota wsparcia finansowego  = 35 000zł 

     Wkład własny Gminy Chrzanów = 8 750zł.

      

      

      

     Program AKTYWNA TABLICA 

     Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie AKTYWNA TABLICA, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Cel ten jest realizowany poprzez wsparcie finansowe przy zakupie nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii. 

     Zakupione urządzenia i programy multimedialne opracowane dla uczniów, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stanowią wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów. 

     W ramach programu zakupiono: 

     1. Pakiet Logopedia PRO 
     2. Pakiet Spektrum Autyzmu PRO 
     3. Pakiet Percepcja słuchowa i Przetwarzanie 
     4. Pakiet Dysleksja 
     5. Pakiet Koncentracja uwagi 
     6. Laptop 
     7. Tablety 
     8. Zestaw Moc emocji 
     9. Podłoga interaktywna. 

     Uczniowie i specjaliści wykorzystują pomoce na zajęciach specjalistycznych – rewalidacji, logopedii a także na świetlicy szkolnej.