• Pedagog/Psycholog

     • Z kim współpracujemy?

      Lista instytucji wspierających dziecko, rodzinę i szkołę:

       

      1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie (ul. Focha 3, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/624 12 70);

      2. Urząd Miejski w Chrzanowie (Aleja Henryka 20, 32 – 500 Chrzanów, centrala: 32/ 75 85 000);

      3. Kuratorium Oświaty w Krakowie (ul. Szlak 73, 31 – 153 Kraków, tel. 12/ 448 11 10);

      4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (os. Szkolne 37, 31 – 978 Kraków, tel. 12/ 68 32 150 – Pracownia Egzaminu Ósmoklasisty);

      5. Sąd Rejonowy w Chrzanowie - III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Aleja Henryka 23, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/649 40 68);

      6. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Sąd Rejonowy w Chrzanowie (ul. Grunwaldzka 6, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/626 13 70);

      7. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie (ul. Henryka Jordana 7, 32 – 500 Chrzanów, tel. 47 832 42 00);

      8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie (ul. Jagiellońska 4, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/735 69 00);

      9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie (ul. Jagiellońska 4, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/735 69 05);

      10. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie (ul. Broniewskiego 4, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/623 30 86);

      11. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (ul. Broniewskiego 10 C, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/763 27 40);

      12. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chrzanowie (ul. Mjr. Grzybowskiego 7, 32 – 500 Chrzanów, tel. 222 500 115);

      13. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. (ul. Sokoła 19, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/623 27 98);

      14. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie (ul. Paderewskiego 5, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/ 623 26 65);

      15. Przedszkole Samorządowe nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie (ul. Brzezina 14, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/ 623 45 44);

      16. Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie (ul. W. Sikorskiego 6, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/623 22 88);

      17. Kryta Pływalnia w Chrzanowie (ul. Mydlana 20, 32 – 500 Chrzanów, tel. 32/623 04 40).

      18. Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” (ul. Długa 53, 32 – 540 Trzebinia, tel. 32/ 612 25 50);

      19. Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach (ul. Drozdów 17 i 21, 40 – 530 Katowice, tel. 32/209 53 12 lub 14);

      20. Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach (ul. Bażantów 2, 40 – 668 Katowice, tel. 664 300 069);

      21. Centrum Wspomagania Rozwoju „Persevere” (40 – 583 Katowice, ul. Kępowa 56, tel. 662 00 22 44);

      22. Śląskie Centrum Mowy i Słuchu „Medincus” w Katowicach (31 – 138 Katowice, ul. Nasypowa 18, tel. 32/256 44 01);

      23. Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG (31 – 138 Kraków, ul. Lenartowicza 14, tel. 12/633 83 98);

      24. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (41 – 303 Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 59, tel. 32/261 80 03);

      25. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (30 – 319 Kraków, ul. Tyniecka 6, tel. 12/266 66 80).

      26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, ul. Zamkowa 1, 66 - 003 Zabór, woj. lubuskie, tel. 68/327 40 28.

      27. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Częstochowa, ul. Rejtana 7 B.